Başvuru Yöntemi

-A +A
  • Başvurular e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılır. Elektronik başvuru sistemine yüklenen dosyaların açıldığının ve doğruluğunun başvuru sahibi tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Çevrim içi başvuru haricinde BİDEB’e eposta/posta ile veya başvuruların kapanmasından sonra gönderilen belgeler değerlendirmeye alınmaz.
  • Başvuru belgelerinin Türkçe olması gerekmektedir.
  • Başvuru sırasında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, hukuken sorumlu olacaklardır.
  • Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten imzalı bir dilekçenin program e-posta adresine (star@tubitak.gov.tr) gönderilmesi gerekmektedir. Dilekçenin BİDEB’e ulaşmasını takiben güncelleme işlemi yapılır.