Burs Başlatma Belgeleri

-A +A

Bursun Başlatılabilmesi İçin İstenilen Belgeler

Burs başlatma, kefalet senedi ve seyahat işlemleri hakkında bilgi notu için tıklayınız.

 1. Bursiyerin bursunu başlatma talebine ilişkin dilekçesi,
 2. Noterce düzenlenmiş;
 1. Bursiyerin çalışıyorsa çalıştığı kurum/kuruluş tarafından verilecek kurum/kuruluş yetkilisi imzalı, araştırma süresince görevli veya izinli sayılacağını gösteren belge. (Bursiyer üniversitede çalışıyor ise kurum izni Rektör veya rektör adına imzalı olmalıdır).

*Teminat mektubu müteselsil kefalet senedinin alternatifidir. Eğer müteselsil kefalet senedi gönderilirse teminat mektubu gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Program Adı

Teminat Mektubu Tutarı

Teminat Mektubu Süresi

2219 programı

Verilecek toplam burs miktarının %30 fazlası

Araştırmanın tamamlanması gereken sürenin 18 ay fazlası

Burs Süresi ile İlgili İşlemler

 1. Burs süresi ile ilgili taleplerin burs süresinin bitimine en az 2 ay kala yapılması gereklidir. Bursiyerin araştırmasını TÜBİTAK tarafından kendisine tahsis edilen süre içerisinde bitirmesi esastır. Araştırmanın bu süre içinde bitirilememesi ve aşağıdaki belgelerle birlikte yazılı olarak süre uzatımı talep edilmesi halinde GYK kararı ile süre uzatılabilir. Destek süresi burslu olarak 12 ay olmak üzere toplamda 24 ayı geçemez.
  • Bursiyerin burslu/burssuz süre uzatımı talep formu,
  • Yurtdışındaki davet eden araştırmacı tarafından hazırlanmış bursiyerin yurt dışında destek aldığı süre boyunca yaptığı çalışmaların özeti ve süre uzatma gerekçesini açıklayan yazı,
  • Araştırmacı Türkiye’de çalışıyor ve izin süresi bitmiş ise çalıştığı kurum/kuruluştan izin yazısı.
 2. Bursiyerin bursunu araştırma süresinden önce bitireceğini öngörmesi halinde burs süresinin kısaltımı için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte BİDEB’e yapacağı başvuru, GYK tarafından değerlendirilir.
  • Bursiyerin gerekçeli dilekçesi,
  • Yurt dışındaki davet eden araştırmacıdan alınan yazı.
 3. Bursiyerin yurt dışındaki kurum ve yurt dışı danışman değişikliği talep etmesi halinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte BİDEB’e yapacağı başvuru, GYK tarafından değerlendirilir.
  • Bursiyerin gerekçeli dilekçesi,
  • Yeni kurum/yurt dışı danışmanından alınan davet mektubu.