Burs Miktarı ve Ödeme Koşulları

-A +A

Bu program kapsamında araştırmacılara burs, yol masrafı ve özel sağlık sigortası desteği sağlanır.

Aylık burs miktarı 4.500 TL’dir.

Seyahat giderleri en çok 2.250 TL'ye kadar, özel sağlık sigortası aylık 70 TL üzerinden hesaplanarak karşılanmaktadır.*

Destek süresi en fazla 36 aydır.

*GYK’nın gerekli gördüğü durumlarda seyahat ve özel sağlık sigortası giderleri kısmî olarak karşılanabilir.