Bursların Başlatılması

-A +A

Bursiyerlerin, kendilerine tahsis edilen bursa hak kazandıkları tarihten itibaren 12 ay içinde çalışmalarına başlamaları gerekmektedir. Bu süre içinde çalışmalarına GYK tarafından kabul edilecek geçerli bir mazeret (sağlık, ailevi sebepler, mücbir sebep vb.) öne sürmeksizin başlamayanların bursu başlatılmaz ve ilgili dönem için bursiyerlik haklarını kaybederler. Geçerli bir mazeret ile çalışmaya başlanamaması halinde, bursiyerin gerekçeli başvurusu üzerine çalışmaya başlama tarihi GYK kararı ile uzatılabilir.

12 aydan kısa süreyle bu programdan yararlanan bursiyerlerin burs sürelerini en çok 12 aya kadar uzatmak istemeleri durumunda;

  • Bursiyerin kendisi ve Türkiye’deki akademik danışmanı/danışmanları tarafından imzalanmış gerekçeli ek süre talep yazısı ve
  •  Bursiyerin kendisi ve Türkiye’deki akademik danışmanı/danışmanları tarafından imzalanmış ayrıntılı çalışma raporu

ile BİDEB'e başvurması gerekir. GYK’nın ek süre talebini uygun görmesi halinde Başkanlık onayı ile uzatma kesinleşir.

Bursiyerler, araştırmaları ile ilgili olarak, burslarının başlama tarihinden itibaren desteklendikleri süreye bağlı olarak belirtilen tarihler içerisinde gelişme ve sonuç raporlarını ulaştırmakla yükümlüdürler. Bu raporlarda bursiyerlerin Türkiye’deki akademik danışmanının/danışmanlarının da imzaları bulunmalıdır. Gelişme raporlarının araştırma başlangıç tarihini izleyen 6’ncı ayda, sonuç raporlarının ise araştırmanın bitiş tarihini izleyen en geç 1 ay içerisinde gönderilmesi gerekmektedir. Gelişme ve sonuç raporları araştırma konusunda uzman kişilerce değerlendirilir. Değerlendirme sonucu uygun bulunmayan raporların verilen süre içerisinde düzeltilmesi istenir. Gelişme raporlarının gecikmesi halinde burs ödemeleri durdurulur. Durdurma tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde gelişme raporlarını sunmayan veya gelişme raporları talep edilen revizyon sonrasında da yeterli bulunmayan bursiyerlerin bursu, GYK kararı ile kesilebilir.

Program kapsamında yapılan yayınlarda TÜBİTAK desteğinin belirtilmesi ve varsa yayın örneğinin gelişme ve sonuç raporlarının ekinde BİDEB’e gönderilmesi gerekmektedir.

Araştırmanın yapılacağı Türkiye’deki üniversite veya araştırma kurumunun değiştirilmesinin istenmesi halinde, bursiyer ve Türkiye’deki akademik danışmanının/danışmanlarının birlikte yapacağı gerekçeli başvuru GYK tarafından değerlendirilir ve GYK kararı ile ev sahibi kurum/kuruluş değiştirilebilir. Ev sahibi kurum/kuruluşun değiştirilmesi durumunda yeni ev sahibi kurum/kuruluştan kabul yazısı alınması gerekir.

Türkiye’deki akademik danışmanın değiştirilmesinin istenmesi halinde bursiyer ve Türkiye’deki akademik danışmanının/danışmanlarının birlikte yapacağı gerekçeli başvuru GYK tarafından değerlendirilir. Akademik danışman değişikliği durumunda yeni akademik danışmandan birlikte çalışma yapılacağına ilişkin kabul yazısı alınır.