Cumhuriyetimizin 100. Yılı Özel Çağrısı (Kapandı)

-A +A

Çağrı Amaç ve Kapsamı

 

Günümüzde giderek artan ve karmaşıklaşan sorunlar ve güçlükler karşısında sosyal ve beşeri bilim araştırmalarının önemi giderek artmaktadır. İklim değişikliğinden doğal afetlere karşı dirençliliğe, birey ve toplum düzeyinde yaşanan güçlüklerin çözümünden politika yapımına girdi sağlanmasına kadar birey ve toplum yaşamını etkileyen her boyutta çoklu bakış açılarının sunulması gerekli olmuş ve bu anlamda sosyal ve beşeri bilimlerin rolü daha da önemli hale gelmiştir. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda üstesinden gelinen güçlüklerin vermiş olduğu azim ve heyecanı, İkinci Türkiye Yüzyılına daha da coşkuyla taşıyarak tüm güçlüklerin üstesinden gelmeyi başaracağımıza ve her boyutuyla daha güçlü olacağımıza inancımız tamdır.

Bu doğrultuda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla karşılamaya hazırlandığımız bu özel yıl vesilesiyle, Cumhuriyetimizin tarihsel, kültürel, siyasal, toplumsal ve ekonomik dinamiklerini anlamayı ve gelecek vizyonuna yeni perspektifler sunmayı amaçlayan araştırma projelerini desteklemek üzere 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında, “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Özel Çağrısı” açılmıştır.

Bu çağrıda, Türkiye'nin Cumhuriyet dönemindeki 100 yıllık geçmişini anlamaya ve geleceğe yönelik önemli sorunları tespit ederek çözüm önerileri sunmaya odaklanan proje önerilerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan bu çağrı kapsamında sunulan proje önerilerinin Türkiye'nin toplumsal gelişimine, geleceğine, sürdürülebilir kalkınmasına, tarihine ve kültürüne odaklanan konuları kapsaması, Cumhuriyetin 100. yılına özel katkı sunmayı amaçlaması ve geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği ele alarak topluma fayda sağlayacak bilgileri ve önerileri ortaya koyması beklenmektedir. Proje önerilerinde konunun, çok disiplinli veya disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınması önem arz etmektedir.

Çağrı kapsamında önerilecek projelerin odaklanabileceği konu başlıklarına aşağıda yer verilmiştir:

 • Eğitim Sistemi ve Politikaları
 • İktisadi Gelişim ve Dönüşüm
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler Perspektifinden Yapay Zeka
 • İş Dünyası ve Kurumsal Değişim
 • Siyaset ve Dış Politika
 • Göç ve Nüfus Politikaları
 • Kentleşme Politikaları ve Kentsel Yapı
 • Aile ve Toplum
 • Medya ve İletişim
 • Kültürel Dönüşüm ve Çeşitlilik
 • Dil, Tarih ve Kültürel Miras
 • Bilim ve Teknolojinin Gelişimi

Çağrıya Özel Hususlar

Çağrı kapsamında sunulacak projeler aşağıda belirtilen çağrıya özel hususlara tabidir:

 • Çağrı kapsamında üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları ve özel kuruluşlardan sunulan projeler desteklenecektir.
 • Proje yürütücülerinin doktora/sanatta yeterlilik derecesine sahip olmaları ve projenin yürütüleceği kurumun (yükseköğretim kurumları, kamu kurumları veya özel kuruluşlar) kadrolu/tam zamanlı personeli (emekliler ve herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmayan doktora sonrası araştırmacılar hariç) olmaları gerekmektedir.
 • Proje süresi azami 36 aydır.
 • Destek üst limiti 1.650.000 TL’dir.
 • Bu çağrı kapsamında desteklenecek projelerde Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve kurum hissesi ödeneği bulunmaktadır.
 • Desteklenen projeler görev alma limitlerinin dışında tutulacaktır. Ancak, bu çağrı kapsamında en fazla bir projede yürütücü olarak görev alınabilir.
 • Bu çağrı kapsamında, “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı”nın “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Özel Çağrısı”na ait güncel Başvuru Formunun kullanılması gerekmektedir.
 • Etik Kurul Onay Belgesi, Yasal/Özel İzin Belgesi, Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Protokolü ve proforma faturalar başvuru esnasında istenmeyecek, yalnızca desteklenen projeler için sözleşme aşamasında talep edilecektir. Proje kapsamında Yasal/Özel İzin Belgesi gerektirecek bir durum olması halinde bu konuya ilişkin açıklamaya (hangi verinin nereden ve nasıl toplanacağı, verilerin kamuya açık olma durumu vb.) öneride yer verilmelidir.
 • Desteklenen projeler TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik ve Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar’a tabi olacaktır. 

 

Çağrı Takvimi

Başvuru Sisteminin Açılış Tarihi

29 Ekim 2023

Son Başvuru Tarihi

(Çevrim İçi Başvurunun Tamamlanması)

29 Aralık 2023 23.59

Son Başvuru Tarihi

(Elektronik İmzanın Tamamlanması)

5 Ocak 2024 23.59

 

İlgili Belgeler

 

İrtibat Bilgileri

Projelerde görev alabilme koşulları ve Proje Başvuru Sistemine ilişkin sorularınız için: 

TÜBİTAK Çağrı Merkezi: 444 66 90

Destek Programları İzleme ve Koordinasyon Müdürlüğü - (312) 298 11 43

ardeb-pbs@tubitak.gov.tr

E-imza sürecine ilişkin sorularınız için: 

ardeb.e-imza@tubitak.gov.tr

Çağrı içeriği, proje önerisi içeriği vb. hususlara ilişkin sorularınız için:

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG)