Değerlendirme Yöntemi

-A +A

Başvurular iki aşamada değerlendirilir.

 Ön İnceleme

Ön inceleme aşamasında başvuru belgeleri kontrol edilmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri istenilen formatta olmayan, süresi içinde yapılmayan, faks veya elektronik posta ile yapılan başvurular bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmadan iade edilir.

 

Bilimsel Değerlendirme

Bilimsel değerlendirme, alanında uzman panelist/danışmanlar tarafından, değerlendirme kriterleri esas alınarak yapılmaktadır.

Değerlendirme yalnızca sisteme yüklenen belgeler üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle her bir koşula ilişkin belge, açık ve belirlenen içerikte olacak şekilde sisteme yüklenmelidir. (Yalnızca web sayfası linki içeren belgeler dikkate alınmayacaktır.)

Değerlendirme sonuçları GYK tarafından görüşülerek Başkanlığa sunulur. Desteklenecek başvurular ve destek miktarları Başkanlık onayı ile kesinleşir.