Değerlendirme Yöntemi

-A +A

Başvurular ön inceleme ve bilimsel değerlendirme olmak üzere iki aşamada değerlendirilir. 

Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan, son başvuru günü mesai bitiminden sonra gelen, faks veya elektronik posta ile yapılan başvurular bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmadan ön incelemede elenerek iade edilir. 

Bilimsel değerlendirme sürecinde, ön incelemeyi geçen başvurular alanında uzman Türk ve/veya yabancı panelistler/danışmanlar tarafından değerlendirilir. Uzmanlar, gizlilik, ayrımcılık yapmama ve çıkar çatışması beyanları imzalamaktadır.