Değerlendirme Yöntemi ve Kriteri

-A +A
  • Projelerde görev almak üzere lise-lisans öğrencileri ve öğretmenler tarafından yapılan başvuruların değerlendirmesi BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden projenin ihtiyaçları ve proje yürütücüsü tarafından talep edilen nitelikler doğrultusunda proje yürütücüsü tarafından yapılır.
  • Proje yürütücüsü değerlendirmesini lise-lisans öğrencileri ve öğretmenler tarafından başvuru sistemine yüklenen başvuru bilgi/belgeleri üzerinden ve gerekli görmesi halinde yüz yüze/online toplantılar ve/veya eposta/posta yoluyla yazışmalar aracılığı ile yapar.
  • Projelerde görev alacak bursiyer/öğretmen kontenjanları TÜBİTAK tarafından belirlenir. Değerlendirme aşamasında proje yürütücüsü her bir proje kapsamında projesinde görev almak üzere TÜBİTAK tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde asil ve asil adayın desteğini başlatmaması halinde yerine görev alabilecek yedek adayı/adayları belirleyeceklerdir.  
  • Proje yürütücüleri tarafından yapılan değerlendirmelerin sonuçları GYK tarafından görüşülerek Başkanlık Makamına sunulur. Desteklenecek başvurular Başkanlık onayı ile kesinleşir.