Değerlendirme Yöntemi ve Kriteri

-A +A

Başvuru belgeleri kontrol edildikten sonra değerlendirme süreci başlatılır. Başvuruların değerlendirilmesi proje yürütücüleri tarafından talep edilen nitelikler ve niyet mektubu dikkate alınarak proje yürütücüleri tarafından yapılır.