Değerlendirme Yöntemi ve Kriteri

-A +A
  1. Başvuruların bitmesinin akabinde değerlendirme süreci başlatılır. Başvuruların değerlendirilmesi proje yürütücüsü tarafından talep edilen nitelikler ve başvuruda sunulan belgeler/formlar dikkate alınarak yapılır. 
  2. Değerlendirme sonuçları GYK tarafından görüşülerek Başkanlık Makamına sunulur. Desteklenecek başvurular Başkanlık onayı ile kesinleşir.