Destek Miktarı ve Ödeme Koşulları

-A +A

Aşağıda sayılan destek kalemleri için destek sağlanır.  Bu kalemler dışında hiçbir kalemden destek verilmez.


Destek Üst Limiti: 250.000 TL

Destek Kalemi

Destek Miktarı

Davetli konuşmacı yol gideri (yurt dışı)

Kişi başı gidiş-dönüş 1.500 Dolar

Davetli konuşmacı yol gideri (yurtiçi)*

Etkinlik limiti aşılmamak üzere “Yol Gideri Karşılığı”

Konaklama

750 TL/kişi/gün

İaşe

250 TL/kişi/gün

Etkinlik yürütücüsü koordinasyon desteği

5.000 TL

Yardımcı personel ücreti

350 TL/gün/kişi

Organizasyon Gideri (Bildiri-özet kitabı, CD yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik programı, yaka kartı, katılım belgesi, not çoğaltma (fotokopi), bloknot, kalem, USB bellek, teknik araç-gereç, salon kiralama, ikram gideri, reklam-tanıtım giderleri vb.)

Etkinlik limiti aşılmamak üzere “Fatura Karşılığı”

* Kişinin çalıştığı kurum/bulunduğu yer/ikametgahı ile katılacağı etkinliğin yapıldığı il arasındaki geliş-gidiş toplam mesafe için en fazla 8000 gösterge olmak üzere, kilometre başına en fazla "5" gösterge, ödeme tutarının hesaplanmasında kullanılacaktır.


2023 yılı yol ücreti olarak; 1600 kilometreyi aşmamak üzere (üst limit 3469,47 TL), her kilometre için brüt 2,16 TL, il içinden katılanlara ise brüt 151,79 TL ödeme yapılmaktadır.
(Başvuru sistemine yol gideri için kişi başı ortalama 1500 TL giriş yapabilirsiniz.)
 
Etkinliğin başlamasına 3 aydan daha az bir süre kala ön ödeme talep edilmesi halinde (ön ödeme talebi ile birlikte taahhütnamenin sisteme yüklenmesi gerekir) kararlaştırılan desteğin yürütücü koordinasyon ücreti dışında kalan miktarının en fazla % 80’i etkinlik yürütücüsünün kendi adına açılmış banka hesabına ön ödeme şeklinde aktarılır. Etkinlik yürütücüsü, izleme belgelerini etkinliğin bitiş tarihinden ya da destek sonuç tarihinden itibaren 30 gün içinde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemine (e-bideb.tubitak.gov.tr) yüklemelidir. Kararlaştırılan desteğin geri kalan kısmı için etkinlik yürütücüsü ile mahsuplaşarak hesap kapatılır. Etkinlik gerçekleşmediği takdirde ön ödeme yapılmış ise, TÜBİTAK’a geri ödemenin gecikmesi durumunda ödenmiş olan destek tutarı kanuni faizi ile birlikte geri alınır.

Destek miktarı etkinlik tamamlandıktan sonra izleme belgelerinin sisteme yüklenmesi halinde, Türkiye’deki bankalarda etkinlik yürütücüsü adına açılmış banka hesabına aktarılır.
NOT: Destek verilmesi durumunda harcamalarla ilgili ayrıntılı bilgi başvuru sahiplerine e-posta yoluyla gönderilmektedir. Verilen destek belge karşılığı kullandırılmaktadır. Destek verilen kalemlerde harcama belgelerinin izleme belgeleri ile birlikte sisteme yüklenmesi zorunludur. Belgeler posta yoluyla gönderilmeyecektir.