e-Başvuru

-A +A

Başvurular, çağrı duyurusunda ilan edilen tarihler içerisinde e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

Başvuru sistemine yüklenecek belgelerin Türkçe olması gerekmektedir. Diğer dillerde hazırlanmış belgelerin onaylı Türkçe tercümeleri yüklenmelidir.

Başvuru aşamasında belgelerin sisteme yüklenmesi yeterlidir, ayrıca BİDEB’e ulaştırılması gerekmez. Değerlendirme yalnızca sisteme yüklenen belgeler üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle her bir koşula ilişkin belge, açık ve belirlenen içerikte olacak şekilde başvuru formları aracılığıyla sisteme yüklenmelidir (Yalnızca web sayfası linki içeren belgeler dikkate alınmayacaktır)

Destek almaya hak kazanan araştırmacıların destek kararının açıklanmasından sonra çağrı metninde belirtilen diğer istenilen belgeleri BİDEB’e ulaştırması gerekmektedir.

Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten ıslak imzalı bir dilekçenin BİDEB adresine gönderilmesi gerekmektedir. Dilekçenin BİDEB’e ulaşmasını takiben güncelleme işlemi yapılır.