e-Başvuru

-A +A

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılır.

  • Başvurular e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılır. Elektronik başvuru sistemine yüklenen dosyaların açıldığının ve doğruluğunun başvuru sahibi tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Başvuru belgelerinin sisteme çevrim içi olarak yüklenmesi zorunlu olup elektronik başvuru sisteminde yer alan başvuru adımlarının belirtilen başvuru son tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.  Çevrimiçi başvuru haricinde BİDEB’e e-posta veya posta ile gönderilen belgeler değerlendirmeye alınmaz.
  • Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten imzalı bir dilekçenin program e-posta adresine (azizsancarbursu@tubitak.gov.tr)  gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru geri çekme talebi dilekçenin BİDEB’e ulaşmasını takiben değerlendirmeye alınır.