Geçmiş Dönem Verileri

-A +A

2020 yılı 2. Dönemde Bilimsel Değerlendirmeye giren 426 kişiden 187’sinin desteklenmesi uygun görülmüştür. Destek oranı %43,89’tür.

2020 yılı 2. dönem başvurularına dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

Başvuruda bulunan 427 kişiden 426’sı bilimsel değerlendirmeye alınmıştır. Toplamda 187 kişi desteklenmiştir. Başvuruda bulunan adayların %.43,79’u, bilimsel değerlendirmeye giren adayların %43,89’u desteklenmiştir.

 • Sağlık Bilimleri alanında başvuruda bulunan 57 kişiden 29’u desteklenmiştir. Destek oranı %50,87’dir.
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında başvuruda bulunan 182 kişiden 65’i desteklenmiştir. Destek oranı % 35,71’dir.  
 • Teknik Bilimler alanında başvuruda bulunan 104 kişiden 47’si desteklenmiştir. Destek oranı % 45,19’dur.
 • Temel Bilimler alanında başvuruda bulunan 65 kişiden 36’i desteklenmiştir. Destek oranı % 55,38’dir.
 • Tarımsal Bilimler alanında başvuruda bulunan 19 kişiden 10’u desteklenmiştir. Destek oranı %52,63’tür.

2020 yılı 1. dönem başvurularına dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

Başvuruda bulunan 543 kişiden 533’ü bilimsel değerlendirmeye alınmıştır. Toplamda 263 kişi desteklenmiştir. Başvuruda bulunan adayların %48,43’ü, bilimsel değerlendirmeye giren adayların %49,34’ü desteklenmiştir.

 • Sağlık Bilimleri alanında başvuruda bulunan 80 kişiden 44’ü desteklenmiştir. Destek oranı 55%’tir.
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında başvuruda bulunan 224 kişiden 87’si desteklenmiştir. Destek oranı % 38,83’tür.
 • Teknik Bilimler alanında başvuruda bulunan 121 kişiden 62’si desteklenmiştir. Destek oranı % 51,23’tür.
 • Temel Bilimler alanında başvuruda bulunan 85 kişiden 51’i desteklenmiştir. Destek oranı % 60’tır.
 • Tarımsal Bilimler alanında başvuruda bulunan 33 kişiden 20’si desteklenmiştir. Destek oranı %60,60’tır.

2019 yılı 1. dönem başvurularına dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

Başvuruda bulunan 679 kişiden 657’si bilimsel değerlendirmeye alınmıştır. Toplamda 278 kişi desteklenmiştir. Başvuruda bulunan adayların %40,94’ü, bilimsel değerlendirmeye giren adayların %42,31’i desteklenmiştir.

 • Sağlık Bilimleri alanında başvuruda bulunan 92 kişiden 40’ı desteklenmiştir. Destek oranı %43,47’dir. 
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında başvuruda bulunan 275 kişiden 102’si desteklenmiştir. Destek oranı % 37,09’dur.
 • Teknik Bilimler alanında başvuruda bulunan 171 kişiden 62’si desteklenmiştir. Destek oranı % 36,25’tir.
 • Temel Bilimler alanında başvuruda bulunan 102 kişiden 54’ü desteklenmiştir. Destek oranı % 52,94’tür.
 • Tarımsal Bilimler alanında başvuruda bulunan 39 kişiden 20’si desteklenmiştir. Destek oranı %51’dir.