İzleme ve Sonuçlandırma

-A +A

Projeler, altışar aylık dönemler halinde izleyici(ler) tarafından izlenerek desteklenir. Projenin son döneminde, kuruluş tarafından proje sonuç raporu sunulur.

Proje, en fazla uluslararası projenin bitiş tarihine  kadar desteklenir.