Kimler Başvurabilir

-A +A

Başvuru Koşulları

 

  • Adayların araştırma konusunun Prof. Dr. Aziz Sancar'ın araştırmaları ile ilişkili olması. 
  • Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve doktorasını son yedi yıl içerisinde tamamlamış veya burs başlangıcına kadar doktorasını en geç 6 ay içinde tamamlayacak olması.
  • Başvuru tarihi itibariyle son 5 yıl içerisinde YDS, e-YDS veya YÖKDiL sınavlarından birinden en az 65 puan veya son 2 yıl içerisinde ÖSYM tarafından es değerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden muadil puan aldığına dair belge veya İngilizce öğretim yapan Türkiye'deki bir kuruluştan lisans/lisansüstü veya yurt dışından lisans/ lisansüstü eğitim aldığını gösterir diploma.
  • Adayın yetkinliklerine dair detaylı bilgileri ve daha önce tamamladığı bilimsel araştırmalara dair bilgileri (tez, makale vb.) içeren akademik özgeçmiş.
  • Adayın araştırma konusunun Prof. Dr. Aziz Sancar’ın araştırmaları ile ilişkisini ve yapılacak araştırmaya ilişkin ayrıntılarını içeren niyet mektubu.