Kimler Başvurabilir

-A +A
 • Ev sahibi kurum dışında gelişmekte olan bir ülke vatandaşı olmak ve burada kalıcı oturum iznine sahip olmak (çifte vatandaşlar ve herhangi bir nedenle Türk vatandaşlığından ayrılanlar başvuru yapamaz.) Gelişmekte olan ülkelerin listesi için lütfen bakınız: https://twas.org/developing-countries-south
 • Bilim ve Teknolojide Geri Kalmış ülkelerden (STLC) yapılan başvurular ve kadın başvuru sahipleri başvuruya teşvik edilmektedir. STLC ülkeleri listesi için lütfen bakınız: https://twas.org/66-countries.
 • Türkiye’de veya herhangi bir gelişmiş ülkede geçici vizesi veya daimi ikamet izni olmamak;
 • Halihazırda ev sahibi ülkede (Türkiye) ikamet etmiyor olmak;
 • Türkiye’de bulunan bir kamu veya vakıf üniversitesinin uygun bir bölüm, enstitü ve laboratuvarından ya da TÜBİTAK Araştırma Merkez ve Enstitülerinden resmi kabul almış olmak*
 • Burs süresince başka bir görev almamak;
 • Daha önce bu program ve 2216 – Uluslararası Araştırmacılar İçin Araştırma Burs Programı kapsamında desteklenmemiş olmak;
 • Başvuru sahipleri, TWAS ve OWSD portföyünde her çağrı takvimi için yalnızca bir programa başvuru yapabilirler. Başvuru sahipleri aynı yıl TWAS Misafir Profesör programlarına başvuru yapamazlar. Bir istisna olarak: TWAS Misafir Profesör programları kapsamında dışarıdan bir akademisyen davet eden kurumun başkanı başka bir programa başvuru yapabilir.
 • Aile üyelerinden herhangi birinden mali olarak sorumlu olmak;
 • Burs bitiminden sonra kendi ülkesine dönmeyi taahhüt etmek.

Doktora öğrencileri için;

 • Doğa ve ilgili uygulamalı bilimlerde yüksek lisans veya eşdeğeri bir dereceye sahip olmak (sadece çağrı metninde belirtilen alanlar için geçerlidir);
 • Başvuru son tarihi itibariyle çağrı metninde belirtilen doğa ve ilgili uygulamalı bilimler alanında gelişmekte olan ülkelerde bir doktora programına kayıtlı olmak. Başvuru sahipleri, başvuru tarihinden önceki üç ay içinde doktora yeterlik sınavını geçmiş veya doktora araştırmasında olduklarını belgelendirmelidir.
 • Başvuru yılının 31 Aralık tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

Doktora sonrası araştırmacılar için;

 • Doğa ve ilgili uygulamalı bilimlerde doktora derecesine sahip olmak (sadece çağrı metninde belirtilen alanlar için geçerlidir);**
 • Gelişmekte olan bir ülkede (ev sahibi ülke dışında) çalışıyor ve burada araştırma görevinde bulunuyor olmak;
 • Başvuru yılının 31 Aralık tarihi itibariyle 45 yaşını doldurmamış olmak.

*Kabul talepleri TÜBİTAK’a değil, doğrudan araştırmanın yürütülmek istendiği ev sahibi kuruma yapılmalıdır. Ön kabul olmadan başvuru yapanlar değerlendirmeye tabi tutulmayacaklardır.

Türkiye’deki üniversitelerin listesi için bakınız: https://www.yok.gov.tr/universiteler/universitelerimiz

 

TÜBİTAK Araştırma ve Merkezleri ve Enstitüleri:

 1. TÜBİTAK MAM, https://mam.tubitak.gov.tr/en
 2. TÜBİTAK BİLGEM, https://bilgem.tubitak.gov.tr/en/
 3. TÜBİTAK UZAY, https://uzay.tubitak.gov.tr/en
 4. TÜBİTAK SAGE, https://www.sage.tubitak.gov.tr/en
 5. TÜBİTAK RUTE, https://rute.tubitak.gov.tr/en
 6. TÜBİTAK UME, https://www.ume.tubitak.gov.tr/en
 7. TÜBİTAK TÜSSİDE, https://tusside.tubitak.gov.tr/en
 8. TÜBİTAK TBAE, https://tbae.tubitak.gov.tr/en
 9. TÜBİTAK ULAKBİM, https://ulakbim.tubitak.gov.tr/en
 10. TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi, https://tug.tubitak.gov.tr/en
 11. TÜBİTAK BUTAL, https://butal.tubitak.gov.tr/en

**Doktora derecesini Türkiye’deki bir üniversiteden almış olanların, doktora derecesini aldıkları üniversite dışında bir üniversiteden kabul almaları ve araştırmalarını doktora tez danışmanı dışında bir akademik danışman ile birlikte yürütmeleri gerekmekledir.

 

Başvuru Yapabilecek Alanlar:

 1. Tarımsal Bilimleri
 2. Yapısal, Hücre. & Moleküler Biyoloji
 3. Biyolojik Sistemler ve Organizmalar
 4. Nörobilimler dahil Tıp ve Sağlık Bilimleri
 5. Kimya Bilimleri
 6. Mühendislik Bilimleri
 7. Astronomi, Uzay ve Yer Bilimi
 8. Matematik Bilimleri
 9. Fizik
 10. Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri