Kutup 1001

-A +A

KUTUP 1001 PROJE BAŞVURU ÇAĞRISI

Çağrı Amacı

Dünya'da kutup bilimleri konusunda yaptığı özgün bilimsel çalışmalar ile öncü ülkeler arasında yer alma vizyonumuz doğrultusunda “Ulusal Kutup Bilim Programı (2018-2022)” (pdf) hazırlanmış ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 27.12.2017 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Bu programın temel amaçları T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda Ulusal Kutup Bilim Programı’nı uygulamak, Antarktika’ya ulusal seferlerin düzenlenmesine ve kutup bilimleri konusunda işbirliklerinin oluşturulmasına destek vererek diğer ülkelerin bilim üslerine bilim insanlarımızın gönderilmesine imkan tanımak ve Antarktika'da Türk bilim üssünün kurulmasını sağlamak olarak belirlenmiştir.

Bu amaçlara uygun şekilde, Ulusal Kutup Bilim Programında belirlenen Öncelikli Araştırma Temaları ile ilgili Ar-Ge ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak maksadıyla, Antarktika kıtasına ülkemizce gerçekleştirilmesi planlanan 5. Ulusal Antarktik Bilim Seferine (TAE-5) katılarak veya katılmayarak yapılabilecek kutup projelerinin belirlenmesini sağlamak üzere çağrı açılmıştır.
 

Çağrıya Özel Hususlar

Kutup Çağrısına özel hususlar aşağıda sunulmaktadır.

1. Sunulacak projeler TÜBİTAK MAM KARE tarafından belirlenen ve aşağıda sunulan koşullarla desteklenecektir. Proje çağrısı ülkemiz kamu ve özel kurumlarına açık olup, TÜBİTAK MAM Enstitüleri de gerekçe belirterek ve MAM prosedürlerine uygun olarak başvuru yapabilecektir.
2. Projeler, TÜBİTAK tarafından 1001 Araştırma Projeleri mevzuatı çerçevesinde değerlendirilecektir. Çağrı özelinde bütçe üst limiti 200.000-TL olup, PTİ ve Kurum Hissesi ödenmeyecektir.
3. Ulusal Kutup Bilim Programı Çağrısı kapsamında Ar-Ge ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlamak maksadıyla, Antarktika kıtasına ülkemizce gerçekleştirilmesi planlanan TAE-5 seferine katılarak veya katılmayarak yapılabilecek kutup projeleri desteklenecektir. Sefere katılmayacak projeler için sefer bölgesinde örnekleme, veri toplama ve ölçüm üçüncü kişilerce yapılmayacaktır.
4.  Sefere katılım gerektiren projelerde, sefere katılım sadece TAE-5 seferi için geçerlidir. TAE-5 sonrasında yapılacak seferlere katılım için bir taahhüt verilememektedir.
5.  Gerçekleştirilmesi planlanan TAE-5 bilimsel seferi kapsamında sefer rotası hakkında kesin bilgi verilememekle birlikte, TAE seferlerinde aşağıda yer verilen fotoğraftaki rota izlenmiştir. Nihai varış noktası Horseshoe Adası’dır. Rota üzerinde herhangi bir duraklama yapılmayacaktır. Sefer süresi tahmini olarak Ocak-Nisan dönemi içinde 25-50 günlük periyotta planlanmaktadır. İzlenecek rotada ve sefer süresinde hava koşulları ve deniz buzu bilgisine göre sefer sırasında değişiklik yapılabilmektedir. Proje başvuruları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların bu bilgiler dikkate alınarak planlanması gerekmektedir. Ayrıca, TÜBİTAK MAM KARE tarafından gerçekleştirilecek bu sefere yönelik çağrı Arktik bölgesini kapsamamaktadır.

TAE Seferlerinde izlenen rota aşağıdaki gibidir.

TAE-5 seferinde nihai hedef, geçici Türk Bilim Üssü’nün bulunduğu Horseshoe Adası’na ulaşım ve burada planlanan faaliyetleri gerçekleştirmektir. Bu nedenle bilimsel araştırmaların Horseshoe Adası için planlanması önem arz etmektedir. Aşağıdaki koordinatlar dışında yapılması planlanan çalışmalar için ulaşım ve lojistik garanti edilememektedir.

Horseshoe Adası
Dikdörtgen Şekilde Koordinatlar

67°47'42.79"G - 67°22'16.11"B
67°47'26.93"G - 67° 06'10.50"B
67°53'55.09"G - 67° 04'00.81"B
67°53'50.20"G - 67°21'51.37"B
 

6. Antarktika kıtasına ülkemizce gerçekleştirilmesi planlanan bilimsel sefere katılım gerektiren projeler kapsamındaki sefer masrafları (kıyafet, sadece gemi dışında kalınan süreye ait yolluk, konaklama ve harcırah), TÜBİTAK MAM KARE tarafından 6245 sayılı Harcırah Kanunu ilgili maddelerine uygun olacak şekilde karşılanacağı için TÜBİTAK-1001 proje bütçesine sefer dâhilinde gerçekleştirilecek yurtdışı saha çalışması giderleri dâhil edilmemelidir. Bu kapsamda, başvuru formunun eki olan “Ek-2 Bütçe ve Gerekçesi” bölümünde Antarktika kıtası için saha çalışması giderleri doldurulmamalıdır. 
7. Sefere katılımı gerçekleştirilecek projeler kapsamında, sefer katılımcı listesi proje ekibinden 1 asil, 1 yedek olarak belirlenir. Sefere katılacak 1 kişinin belirlenmesinde TÜBİTAK MAM KARE tam yetkiye sahiptir. Proje kapsamında sefere katılacak kişi, başvuruda belirtilen proje ekibi (bursiyer hariç) içerisinden seçilebilir. Sefer katılımcı listesinde herhangi bir sebepten ötürü (proje kabulünden sonra) bir değişiklik olması durumunda TÜBİTAK MAM KARE projeyi tekrar değerlendirmeyi, sefer katılımcısını değiştirmeye yönelik talepte bulunmayı ve/veya TÜBİTAK ARDEB ile ortak karar alarak destek kararını iptal etmeyi haizdir. 
8.  Önerilen projenin uygun bulunması durumunda proje adına sefere katılacak araştırma personeli sağlık taramasından geçmek zorundadır. Sağlık şartlarını (fiziki ve psikiyatrik) sağlayamayan araştırmacılar hem kendi sağlığını, hem de tüm araştırma seferini riske edecektir. Bu sebeple TÜBİTAK MAM KARE tarafından belirlenecek kurum/kurumlar tarafından, sağlık taramaları tüm sefer ekibi için topluca veya ayrı ayrı gerçekleştirilecektir. Proje kabul edilmiş olsa bile araştırmacıların uygun sağlık şartlarını sağlayamaması durumunda TÜBİTAK MAM KARE projeyi tekrar değerlendirmeyi, sefer katılımcısını değiştirmeye yönelik talepte bulunmayı ve/veya TÜBİTAK ARDEB ile ortak karar alarak destek kararını iptal etmeyi haizdir.
9.  Önerilen projenin uygun bulunması durumunda sefer katılımcı listesinde belirtilen kişiler ile mülakat yapılacaktır. Mülakat sonucuna göre TÜBİTAK MAM KARE projeyi tekrar değerlendirmeyi, sefer katılımcısını değiştirmeye yönelik talepte bulunmayı ve/veya TÜBİTAK ARDEB ile ortak karar alarak destek kararını iptal etmeyi haizdir.
10. Önerilen proje kapsamında ihtiyaç duyulacak kargo ve içeriği, donanım, örnek saklama ve taşıma koşulları ile ilgili projede detaylı bilgiye yer verilmelidir. Projenin TÜBİTAK ARDEB tarafından uygun bulunması durumunda proje lojistik değerlendirme sürecinden geçirilecektir. Başvuruda belirtilmemiş olan lojistik ihtiyaçlarla ilgili taahhüt verilmemekte olup, yanlış beyandan doğabilecek maddi sorumluluk proje yürütücüsünün sorumluluğunda olacaktır. TÜBİTAK MAM KARE başvuruda belirtilmiş olan lojistik ihtiyaçlarla ilgili değerlendirme yapacak olup, sonuca göre TÜBİTAK ARDEB ile ortak karar alarak destek kararını iptal etmeyi haizdir. 
11.  Önerilen projenin uygun bulunması durumunda proje adına sefere katılacak araştırma personelinin TÜBİTAK MAM KARE tarafından sefer öncesinde organize edilecek ön bilgilendirme, koordinasyon toplantısı, eğitim faaliyetleriyle sınırlı olmamak üzere tüm faaliyetlere katılımı zorunludur. Aksi takdirde TÜBİTAK MAM KARE projeyi tekrar değerlendirmeyi ve TÜBİTAK ARDEB ile ortak karar alarak destek kararını iptal etmeyi haizdir.
12.  Kıtaya uygun kıyafetler proje adına sefere katılacak araştırmacı için TÜBİTAK MAM KARE tarafından sağlanacak ve sefer sonunda geri alınacaktır. 
13. Gerçekleştirilecek ulusal araştırma seferinin önemli çıktılarından birisi Türkiye Cumhuriyeti’nin Antarktik Antlaşmalar Sistemi bünyesinde en üst seviyede temsilidir. Bu amaçla projenin bilimsel çıktıları (yayın, konferans vb.) büyük önem arz etmektedir. Desteklenmesine karar verilen her proje kapsamında uluslararası toplantılara katılım sağlanması, uluslararası hakemli bir dergide (Scopus - Q1, Q2, Q3, SCI, SCI-Expanded) yayın yapılması ve sonuçlarının TÜBİTAK MAM KARE’ye bildirilmesi beklenmektedir.
14.  Yürürlüğe alınan ve sefer katılımı gerçekleştirilen projelerin, araştırmacıların sefer sırasında kutup koşullarına veya lojistik süreçlere bağlı olarak proje önerisinde taahhüt edilen hedeflere ulaşamaması durumunda, ilgili mevzuat çerçevesinde yürürlükten kaldırılması TÜBİTAK MAM KARE ve/veya TÜBİTAK ARDEB’in inisiyatifindedir.
15.   Proje çağrısında daha önce TAE seferlerine katılım sağlamamış olan projelere öncelik verilecektir. TAE-5 öncesi seferlere katılmış olan proje yürütücüleri, projelerinden indeksli dergilerde (Scopus veya SCI, SCI-Expanded) yayın yapmış olması halinde tekrar proje başvurusu yapabileceklerdir. Anılan dergilerde yayını olmayan eski sefer katılımcıları TAE-5 için katılım isteklerini gerekçeli olarak yazacaklardır.
16.  Proje yürütücüsü, uygun bulunan projenin gerçekleşmesi için kıtada yapılacak çalışmaların Antarktika Antlaşması Çevre Koruma Protokolü’ne uygunluğunu taahhüt etmekle sorumludur. Projenin gerçekleştirilmesi sırasında oluşabilecek çevre etkisi için, Çevre Etki Değerlendirme Raporu, TÜBİTAK MAM KARE ile koordineli olarak hazırlanacaktır.
17.  Sefer kapsamında, kabul edilen projeler için herhangi bir malzeme, donanım ve bakım-tamir araç desteği, internet bağlantısı ve elektrik sağlanması garanti edilememektedir.
 

Proje Süresi

Proje süresi en fazla 24 aydır. Uzatma talebi yapılmayacaktır.

Bütçe ve Desteklenecek Giderler

2020 yılı için, KUTUP 1001 projeleri destek üst limiti yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 200.000 (ikiyüzbin) TL’dir. PTİ ve Kurum Hissesi ödenmeyecektir. 
 

 

Çağrı Takvimi

Başvuru Sisteminin Açılış Tarihi

17.03.2020

Son Başvuru Tarihi (E-imza sürecinin tamamlanması için son tarih)

18.05.2020

 

Çevrimiçi Başvuru Sistemi

https://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/pb/basvuruProgramlari.htm
 

Başvuru formu ve eklerine aşağıdaki adresten ulaşılabilir:

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-basvuru-formlari
 

KUTUP 1001 çağrısına ilişkin sorular aşağıdaki adrese iletilebilir: 

kutup1001@tubitak.gov.tr