Kutup 1001 (Kapandı)

-A +A

KUTUP 1001 PROJE BAŞVURU ÇAĞRISI

Çağrı Amacı

Dünya'da kutup bilimleri konusunda yaptığı özgün bilimsel çalışmalar ile öncü ülkeler arasında yer alma vizyonumuz doğrultusunda “Ulusal Kutup Bilim Programı (2018-2022)” (pdf) hazırlanmış ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 27.12.2017 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Bu programın temel amaçları T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda Ulusal Kutup Bilim Programı’nı uygulamak, Antarktika’ya ulusal seferlerin düzenlenmesine ve kutup bilimleri konusunda işbirliklerinin oluşturulmasına destek vererek diğer ülkelerin bilim üslerine bilim insanlarımızın gönderilmesine imkan vermek ve Antarktika'da Türk bilim üssünün kurulmasını sağlamak olarak belirlenmiştir.

Bu amaçlara uygun şekilde, Ulusal Kutup Bilim Programında belirlenen Öncelikli Araştırma Temaları ile ilgili Ar-Ge ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak maksadıyla, Kutuplara ülkemizce gerçekleştirilmesi planlanan seferlerden bağımsız kutup bölgelerine (Arktik, Antarktik ve çevre okyanusları) ilişkin projelerinin belirlenmesini sağlamak üzere 2020/2. çağrısı açılmıştır.
 

Çağrıya Özel Hususlar

Kutup Çağrısına özel hususlar aşağıda sunulmaktadır.

  1. Sunulacak projeler TÜBİTAK MAM KARE tarafından belirlenen ve aşağıda sunulan koşullarla desteklenecektir. Proje çağrısı ülkemiz kamu ve özel kurumlarına açık olup, TÜBİTAK ve TÜBİTAK MAM Enstitüleri de gerekçe belirterek ve kendi prosedürlerine uygun olarak başvuru yapabilecektir.
  2. Projeler, TÜBİTAK tarafından 1001 Araştırma Projeleri mevzuatı çerçevesinde değerlendirilecektir. Çağrı özelinde bütçe üst limiti 200.000-TL olup, PTİ ve Kurum Hissesi ödenmeyecektir.
  3. Ulusal Kutup Bilim Programı Çağrısı kapsamında kutup bölgelerini (Arktik, Antarktik ve çevre okyanusları) kapsayan bilimsel faaliyetlerin geliştirilmesini sağlamak maksadıyla projeler desteklenecektir.
  4. Gerçekleştirilecek ulusal araştırma seferinin önemli çıktılarından birisi Türkiye Cumhuriyeti’nin Antarktik Antlaşmalar Sistemi bünyesinde en üst seviyede temsilidir. Bu amaçla projenin bilimsel çıktıları (yayın, konferans vb.) büyük önem arz etmektedir. Desteklenmesine karar verilen her proje kapsamında uluslararası toplantılara katılım sağlanması, uluslararası hakemli bir dergide (Scopus - Q1, Q2, Q3, SCI, SCI-Expanded) yayın yapılması ve sonuçlarının TÜBİTAK MAM KARE’ye bildirilmesi beklenmektedir.

Detaylı Bilgilendirme Metni için tıklayınız.

Proje Süresi

Proje süresi en fazla 24 aydır. Uzatma talebi yapılmayacaktır.

Bütçe ve Desteklenecek Giderler

2020 yılı için, KUTUP 1001 projeleri destek üst limiti yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 200.000 (ikiyüzbin) TL’dir. PTİ ve Kurum Hissesi ödenmeyecektir. 

Çağrı Takvimi

Başvuru Sisteminin Açılış Tarihi

31.12.2020

Son Başvuru Tarihi (E-imza sürecinin tamamlanması için son tarih)

22.01.2021