Kutup 1001 (Kapandı)

-A +A

KUTUP 1001 PROJE BAŞVURU ÇAĞRISI

Çağrı Amacı

Dünya'da kutup bilimleri konusunda yaptığı özgün bilimsel çalışmalar ile öncü ülkeler arasında yer alma vizyonumuz doğrultusunda “Ulusal Kutup Bilim Programı (2018-2022)” (pdf) hazırlanmış ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 27.12.2017 tarihinde yürürlüğe koyulmuştur. Bu programın temel amaçları T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda kutup bölgelerine ulusal seferlerin düzenlenmesi, Ulusal Kutup Bilim Programı’nı uygulanması, kutup bilimleri konusunda ikili işbirliklerinin tesis edilmesi ve diğer ülkelerin bilim üslerine bilim insanlarımızın gönderilmesi ve Antarktika'da Türk bilim üssünün kurulması olarak belirlenmiştir.

Bu amaçlara uygun şekilde, Ulusal Kutup Bilim Programında belirlenen Öncelikli Araştırma Temaları ile ilgili Ar-Ge ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak maksadıyla, Arktik bölgesine ve/veya Antarktika kıtasına ülkemizce gerçekleştirilmesi planlanan Ulusal Bilim Seferlerine (TAE: Ulusal Antarktika Bilim Seferi, TASE: Ulusal Arktik Bilim Seferi) katılarak veya katılmayarak yapılabilecek kutup projelerinin belirlenmesini sağlamak üzere çağrı açılmıştır. 

 

Çağrıya Özel Hususlar

Kutup Çağrısına özel hususlar aşağıda sunulmaktadır.
1.   Sunulacak projeler TÜBİTAK MAM KARE ile ARDEB tarafından belirlenen ve aşağıda sunulan koşullarla desteklenecektir. Proje çağrısı ülkemiz kamu ve özel kurumlarına açık olup, TÜBİTAK Enstitüleri de koşullara uygun şekilde başvuru yapabilecektir.
2.   Pandemi nedeniyle, 2021 yılında Arktik Sefer (TASE) icra edilemeyecektir. Bu nedenle Arktik bölgesine ait seferden bağımsız projeler desteklenecektir.
3. Projeler, TÜBİTAK tarafından 1001 Kutup Araştırma Projeleri çağrı koşulları çerçevesinde değerlendirilecektir. Çağrı özelinde bütçe üst limiti 200.000-TL olup, maksimum 25.000-TL‘ye kadar PTİ ödemesi yapılacak, Kurum Hissesi ödenmeyecektir.
4.  Ulusal Kutup Bilim Programı kapsamında Ar-Ge ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi maksadıyla, Arktik bölgesine sadece seferden bağımsız ve Antarktika kıtasına ülkemizce gerçekleştirilmesi planlanan sefere katılarak veya katılmayarak, yapılabilecek kutup projeleri desteklenecektir. Sefere katılmayacak projeler için sefer bölgesinde örnekleme, veri toplama ve ölçüm üçüncü kişilerce yapılmayacaktır.
5.   Sefere katılım gerektiren projelerde, sefere katılım sadece TAE-6 seferi için geçerlidir. TAE-6 sonrasında yapılacak seferlere katılım için bir taahhüt verilememektedir.
6.   Gerçekleştirilmesi planlanan TAE-6 bilimsel seferi kapsamında sefer rotası hakkında kesin bilgi verilememekle birlikte, TAE seferlerinde aşağıda yer verilen fotoğraftaki rota izlenmiştir. Nihai varış noktası TAE için Horseshoe Adası’dır. Rota üzerinde herhangi bir duraklama yapılmayacaktır. Sefer süresi tahmini olarak TAE için Ocak-Nisan dönemi içinde 25-50 günlük periyotta planlanmaktadır. İzlenecek rotada ve sefer süresinde hava koşulları ve deniz buzu bilgisine göre sefer sırasında değişiklik yapılabilmektedir. Proje başvuruları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların bu bilgiler dikkate alınarak planlanması gerekmektedir. 

TAE Seferlerinde izlenen rota aşağıdaki gibidir.


 

TAE-6 seferinde nihai hedef, geçici Türk Bilim Üssü’nün bulunduğu Horseshoe Adası’na ulaşım ve burada planlanan faaliyetleri gerçekleştirmektir. Bu nedenle bilimsel araştırmaların Horseshoe Adası için planlanması önem arz etmektedir. Aşağıdaki koordinatlar dışında yapılması planlanan çalışmalar için ulaşım ve lojistik garanti edilememektedir.

Horseshoe Adası
Dikdörtgen Şekilde Koordinatlar

67°47'42.79"G - 67°22'16.11"B
67°47'26.93"G - 67° 06'10.50"B
67°53'55.09"G - 67° 04'00.81"B
67°53'50.20"G - 67°21'51.37"B
 

7.  Ülkemizce gerçekleştirilmesi planlanan bilimsel sefere katılım gerektiren projeler kapsamındaki sefer masrafları (kıyafet, sadece gemi dışında kalınan süreye ait yolluk, konaklama ve harcırah), TÜBİTAK MAM KARE tarafından 6245 sayılı Harcırah Kanunu ilgili maddelerine uygun olacak şekilde karşılanacağı için TÜBİTAK-1001 proje bütçesine sefer dâhilinde gerçekleştirilecek yurtdışı saha çalışması giderleri dâhil edilmemelidir.
8.   Sefer kıyafetleri proje adına sefere katılacak araştırmacı için TÜBİTAK MAM KARE tarafından sağlanacak ve sefer sonunda geri alınacaktır. 
9.  Sefere katılımı gerçekleştirilecek projeler kapsamında, sefer katılımcı listesi proje ekibinden 1 asil, 1 yedek olarak belirlenir ve başvuru sırasında sisteme girilir. Sefere katılacak 1 kişinin belirlenmesinde TÜBİTAK MAM KARE tam yetkiye sahiptir. Proje kapsamında sefere katılacak kişi, başvuruda belirtilen proje ekibi (bursiyer hariç) içerisinden seçilebilir. Sefer katılımcı listesinde herhangi bir sebepten ötürü (proje kabulünden sonra) bir değişiklik olması durumunda, ilgili mevzuat hükümlerine göre projenin durumuna MAM KARE ve/veya ARDEB’in önerisi ve Başkanlığın onayı ile karar verilir. 
10.  Önerilen projenin uygun bulunması durumunda proje adına sefere katılacak araştırma personeli sağlık taramasından geçmek zorundadır. Sağlık şartlarını (fiziki ve psikiyatrik) sağlayamayan araştırmacılar hem kendi sağlığını, hem de tüm araştırma seferini riske edecektir. Bu sebeple TÜBİTAK MAM KARE tarafından belirlenecek kurum/kurumlar tarafından, sağlık taramaları tüm sefer ekibi için topluca veya ayrı ayrı gerçekleştirilecektir. Proje kabul edilmiş olsa bile araştırmacıların uygun sağlık şartlarını sağlayamaması durumunda, ilgili mevzuat hükümlerine göre projenin durumuna MAM KARE ve/veya ARDEB’in önerisi ve Başkanlığın onayı ile karar verilir.
11. Önerilen projenin uygun bulunması durumunda sefer katılımcı listesinde belirtilen kişiler ile mülakat yapılacaktır. 
12.  Önerilen projenin uygun bulunması durumunda proje adına sefere katılacak araştırma personelinin TÜBİTAK MAM KARE tarafından sefer öncesinde organize edilecek ön bilgilendirme, koordinasyon toplantısı, eğitim faaliyetleriyle sınırlı olmamak üzere tüm faaliyetlere katılımı zorunludur. 
13.  Önerilen proje kapsamında sefer bölgesine yapılacak kargo/lojistik ihtiyaçların başvuru öncesi belirlenmesi seferin sağlıklı organize edilmesi adına büyük önem arz etmektedir. Sefer bölgesine kargo/lojistik ihtiyacı olan projelerin başvuru öncesinde, başvuru belgeleri içinde var olan Lojistik Form’u doldurarak TÜBİTAK MAM KARE’den onay alması ve onaylı Lojistik Form’u başvuru esnasında Proje Başvuru Sistemi (PBS)’nde “Ek Dosyalar” adımında yer alan ilgili alana yüklemesi gereklidir. Aksi takdirde proje değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu bağlamda, TÜBİTAK MAM KARE ile kutup@tubitak.gov.tr adresinden veya 0 262 677 22 50 telefondan iletişime geçilebilir.
14. Gerçekleştirilecek ulusal araştırma seferinin önemli çıktılarından birisi Türkiye Cumhuriyeti’nin Kutup bölgelerinde en üst seviyede temsilidir. Bu amaçla projenin bilimsel çıktıları (yayın, konferans vb.) büyük önem arz etmektedir. Desteklenmesine karar verilen her proje kapsamında uluslararası toplantılara katılım sağlanması, uluslararası hakemli bir dergide (Scopus - Q1, Q2, Q3, SCI, SCI-Expanded) yayın yapılması ve sonuçlarının TÜBİTAK MAM KARE’ye bildirilmesi beklenmektedir.
15. Yürürlüğe alınan ve sefer katılımı gerçekleştirilen projelerin, araştırmacıların sefer sırasında kutup koşullarına veya lojistik süreçlere bağlı olarak proje önerisinde taahhüt edilen hedeflere ulaşamaması durumunda, ilgili mevzuat çerçevesinde hükümler uygulanır. 
16.  Proje çağrısında daha önce TAE seferlerine katılım sağlamamış olan projelere öncelik verilecektir. TAE-6 öncesi seferlere katılmış olan proje yürütücüleri, projelerinden indeksli dergilerde (Scopus veya SCI, SCI-Expanded) yayın yapmış olması halinde tekrar proje başvurusu yapabileceklerdir. Anılan dergilerde yayını olmayan eski sefer katılımcıları TAE-6 için katılım isteklerini gerekçeli olarak yazacaklardır.
17. Proje yürütücüsü, uygun bulunan projenin gerçekleşmesi için Antarktika kıtasında yapılacak çalışmaların Antarktika Antlaşması Çevre Koruma Protokolü’ne, Arktik’te yapılacak çalışmalarda Arktik konsey kararlarına uygunluğunu taahhüt etmekle sorumludur. Projenin gerçekleştirilmesi sırasında oluşabilecek çevre etkisi için, Ön Çevre Etki Değerlendirme Raporu, TÜBİTAK MAM KARE ile koordineli olarak hazırlanacaktır.
18. Sefer kapsamında, kabul edilen projeler için herhangi bir malzeme, donanım ve bakım-tamir araç desteği, internet bağlantısı ve elektrik sağlanması garanti edilememektedir.
19. Önerilen projenin uygun bulunması durumunda, Proje ekibi ile Antarktika’da Çevre Koruma Protokolünün Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe uyulması adına ve Ulusal Kutup Seferleri Usul ve Esasları kapsamında ve ayrıca Açık Bilim politikası dâhilinde veri sözleşmesi ve sefere ait taahhütnameler imzalanacaktır.
20.  Pandemi nedeniyle TAE-6 seferi yapılamadığı durumda projelerin akıbeti TÜBİTAK MAM KARE ve/veya TÜBİTAK ARDEB’in inisiyatifindedir.

 

Proje Süresi

Proje süresi en fazla 24 aydır. Uzatma talebi yapılmayacaktır.

 

Bütçe ve Desteklenecek Giderler

2021 yılı için, KUTUP 1001 projeleri destek üst limiti yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın PTİ hariç 200.000 (ikiyüzbin) TL’dir. Kutup 1001 kapsamında PTİ üst sınırı 25.000.-TL olup, Kurum Hissesi ödenmeyecektir.

 

  Çağrı Takvimi

  Başvuru Sisteminin Açılış Tarihi

  17.05.2021

  Son Başvuru Tarihi (E-imza sürecinin tamamlanması için son tarih)

  09.07.2021

   

  Referanslar

   

  Ek Kaynaklar

   

  Eski projeler ve yayınlar için: TÜBİTAK MAM KARE Web Sayfası

   

  ASPA-ASMA vb için: ATS Sayfası

   

  Antarktika’da Çevre Koruma Protokolünün Uygulanmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız.

   

  Ulusal Kutup Bilim Seferleri ve Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız.

   

  Ulusal Kutup Bilim Seferleri Eğitim Kitabı için  tıklayınız.

   

  İrtibat Bilgisi

  E-posta: kutup1001@tubitak.gov.tr