S.S.S.

-A +A
 • Özel kuruluş yetkilisi bir projede yönetici/yürütücü olabilir mi?

Yalnızca Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ) olma şartlarına ulaşamamış sermaye şirketleri ve KOBİ niteliğindeki işletmelerin yönetici ve ortakları proje yöneticisi/yürütücüsü olabilirler.

 • Bir projede aynı anda birden fazla yürütücü olabilir mi? Böyle bir proje sunmak için dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Küçük ölçekli projelerde alt proje bulunamayacağı için yalnızca bir proje yürütücüsü olabilir. Orta ve büyük ölçekli projeler ise ana proje ve en fazla üç alt projeden (çağrı metninde aksi belirtilmedikçe) oluşabildiğinden bu projelerde birden fazla yürütücü olması mümkündür. Ana proje ve alt projelerin farklı kurum/kuruluşlarda veya aynı üniversitenin farklı fakülte/enstitülerinde yürütülmesi gerekmektedir. Proje yöneticisi/yürütücüleri (emekliler hariç) ana/alt projenin yürütüleceği kurum/kuruluşun kadrolu/tam zamanlı personeli olmak zorundadır.

 • Bir özel kuruluş bünyesinde birden fazla proje önerisi verilebilir mi?

Farklı proje yürütücüleri ile aynı kuruluştan birden fazla proje önerisi sunulabilir ancak bir proje aynı kuruluşta yürütülecek birden fazla alt projeden (ana proje dahil oluşamaz.

 • Bir kişi aynı anda hem ana projenin hem de bir alt projenin yürütücüsü olabilir mi?

  Hayır, böyle bir durum mümkün olamamaktadır.

 • Bir kişi bir projede hem ana proje yürütücüsü (yönetici) hem de alt projelerin birinin proje ekibinde araştırmacı/danışman olabilir mi?

Hayır, böyle bir durum mümkün olamamaktadır.

 • Bir kişi aynı anda hem ana proje ekibinde araştırmacı/danışman hem de alt proje yürütücüsü olabilir mi?

Hayır, böyle bir durum mümkün olamamaktadır.

 • Küçük ölçekli bir proje önereceğiz, proje planında ana projenin yanı sıra alt projeler de tanımlanabilir mi?

Hayır, böyle bir durum mümkün olamamaktadır.

 • Orta/Büyük ölçekli bir proje önereceğiz, proje aynı üniversite ve fakültenin aynı/farklı bölümlerinde yürütülecek alt projelerden oluşabilir mi?

Hayır, böyle bir durum mümkün olamamaktadır.

 • Orta/Büyük ölçekli bir proje önereceğiz, proje aynı üniversitenin farklı fakültelerinde ve/veya enstitülerinde yürütülecek alt projelerden oluşabilir mi?

Çağrı metninde aksi belirtilmedikçe, evet.

 • Orta/Büyük ölçekli bir proje önereceğiz, proje farklı üniversitelerin aynı/farklı fakültelerinde ve/veya enstitülerinde yürütülecek alt projelerden oluşabilir mi?

Çağrı metninde aksi belirtilmedikçe, evet.

 • Orta/Büyük ölçekli bir proje önereceğiz. Projenin alt proje içermesi zorunlu mu?

Çağrı metninde aksi belirtilmedikçe, hayır.

 • Bir üniversiteden/eğitim ve araştırma hastanesinden orta/büyük ölçekli bir proje önereceğiz. Proje ekibinde bir kamu kurumu/özel kuruluş personelinin yer alması veya bu kurumlarda yürütülecek en az bir alt projenin bulunması zorunlu mu?

Çağrı metninde aksi belirtilmedikçe, hayır.

 • Bir kamu kurumundan/araştırma merkezinden/enstitüden orta/büyük ölçekli bir proje önereceğiz. Proje ekibinde bir üniversite/özel kuruluş personelinin yer alması veya bu kurumlarda yürütülecek en az bir alt projenin bulunması zorunlu mu?

Çağrı metninde aksi belirtilmedikçe, hayır.

 • Bir özel kuruluştan orta/büyük ölçekli bir proje önereceğiz. Proje ekibinde bir üniversite/özel kuruluş personelinin yer alması veya bu kurumlarda yürütülecek en az bir alt projenin bulunması zorunlu mu?

Çağrı metninde aksi belirtilmedikçe, hayır.

 • Alt proje(ler)den oluşan bir proje önereceğiz, PBS’de alt projelerin proje ekibini de “Proje Ekibi” adımından girmeye çalışıyoruz ancak burada yürütücü ekleyebileceğimiz bir alan yok, alt proje yürütücüsünü de projeye araştırmacı olarak mı ekleyeceğiz?

Hayır, alt projelere ilişkin tüm bilgileri “Yürütücü Kuruluşlar” adımından girmelisiniz.

 • Alt proje(ler)den oluşan bir proje önereceğiz, PBS’de alt projelerde yer alacak araştırmacı/danışman ve yurt dışı araştırmacı/danışmanları da “Proje Ekibi” adımından mı ekleyeceğiz?

Hayır, “Yürütücü Kuruluşlar” adımından her bir alt proje için alan oluşturduktan sonra ilgili alt projenin yanındaki “düzenle” butonuna tıklayarak her bir alt projenin ekibine ilişkin bilgileri kendi alanına girmelisiniz.

 • Yürütücü kuruluşlar adımında ana proje için de ekleme yapmamız gerekmekte mi?

Hayır, ana projeye ilişkin bilgileri ana ekrandaki alanlara girmeniz gerekmektedir. “Yürütücü Kuruluşlar” adımına ana proje ile ilgili bir veri girişinde bulunulmamalıdır. Bu adım sadece alt proje bilgilerini girebilmeniz içindir.

 • Alt proje(ler)den oluşan bir proje önereceğiz, ancak PBS’de “Ek Dosyalar” adımında Protokol belgesini yükleyebileceğimiz bir alan açılmamakta, protokolü basılı kopya olarak mı göndermeliyiz?

Protokol “Yürütücü Kuruluşlar” adımından alt projelerin tamamını ekledikten sonra açılan protokol sekmesine gireceğiniz bilgiler doğrultusunda sistem tarafından oluşturulmaktadır. Sisteme ayrıca bir protokol belgesi yüklemeniz veya basılı kopya olarak iletmeniz gerekmemektedir. 

 • Proje Başvuru Sisteminde proje ekibine araştırmacı eklerken istenen katkı oranı ve hak sahipliği türü ile “Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği”nde bahsi geçen hak sahipliği durumu ve oranı aynı şeyler mi? Bu ifadeler arasında ne fark var?

Projeye katkı oranı araştırmacının iş paketlerinin ne kadarına katkı sağlayacağına ilişkin bilgidir. Bir araştırmacının iş paketlerine katkısı en az %10 en fazla %50 olabilir. Araştırmacıların katkı oranları toplamı %100’ü geçemez. PBS’ye girilen hak sahipliği durumu ise proje ekibinin projenin başvuru formu üzerindeki hak sahipliğini ifade eder. Proje öneri formunun içeriğinin fikri hak sahipliğini ifade eden Hak sahipliği Beyan sayfası başvuru adımlarını tamamlayıp başvurunuzu onayladığınızda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmakta ve e-imza ile imzalayacağınız dosyalar arasına eklenmektedir. Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Protokolü ise projeden çıkması muhtemel fikri ürünlerin hak sahipliği için düzenlenmektedir. Mevzuat gereği proje çıktıları üzerinde hem proje ekibinin hem de projenin yürütüleceği kuruluşun hak sahipliği olabilmektedir. Bu hak sahipliğinin durumuna ve oranlarına ise bu protokolle (yürütücü kuruluş ile görüşerek) karar vermeniz beklenmektedir.

 • Aynı anda kaç adet 1003 projesinde ve kaç adet ARDEB projesinde yürütücü/araştırmacı/danışman olabilirim?

Bir kişi aynı anda bir 1003 projesinde yürütücü ve iki 1003 projesinde araştırmacı olabilir. ARDEB tarafından yürütülen destek programları kapsamında ise (1002 projeleri ile uluslararası projeler hariç) en fazla üç projede yürütücü veya iki projede yürütücü ve iki projede araştırmacı veya bir projede yürütücü ve dört projede araştırmacı veya altı projede araştırmacı olunabilir. Bir kişinin danışman olabileceği proje sayısı ise altı ile sınırlıdır.

 • Şu an öneri aşamasında olan (taslak, onaylı, e-imza süreci tamamlanmış) ve/veya değerlendirme süreci devam eden projelerim de başvuru limitleri içerisinde kabul edilmekte midir?

Evet, söz konusu projeler de başvuru limitleri içerisinde kabul edilmektedir.

 • Sonuç raporu sunulmuş ancak durumu henüz sonuçlandı olarak değişmemiş projelerim de başvuru limitleri içerisinde kabul edilmekte midir?

Evet, söz konusu projeler de başvuru limitleri içerisinde kabul edilmektedir.

 • PBS’de “Başvurularım” menüsünde projem aktif başvurular başlığı altında iken şimdi “Geçmiş Başvurular” altında görülmektedir. Bunun anlamı nedir? 

Aktif projeler bölümünde henüz son başvuru tarihi geçmemiş ve üzerinde değişiklik yapabileceğiniz projeler listelenmektedir. İlgili dönemin başvuru süresi sona erdiğinde projelere müdahale edilememesi için projeler "Önceki Başvuruların" bölümüne aktarılmaktadır.

 • Öneri durumundaki projemin akıbetini nereden takip edebilirim?

PBS’de yer alan ARDEB Proje Görevlerim menüsünden projenizin durumunu takip edebilirsiniz. Ayrıca, Projenizin durumuna ilişkin olumlu veya olumsuz tüm değişiklikler (iade, destek kararı, ret kararı) tarafınıza e-posta ile iletilmektedir.

 • Projeme yurt dışı araştırmacı/danışman eklemek istiyorum ancak PBS’de Ek Dosyalar adımında bu kişiler için talep edilen belgeleri ekleyebileceğim bir alan bulunmamaktadır?

Yurt dışı araştırmacıya ilişkin uzman bilgi formu ile katılım mektubu başvuru ekranında yer alan “Proje Ekibi” adımından söz konusu kişiyi eklediğinizde sistem tarafından oluşturulmaktadır ve ek bir doküman yüklemeniz gerekmemektedir. Ayrıca, sistem üzerinden yurt dışı araştırmacıya e-posta ile bir link gönderilerek kişinin katılım mektubunu onaylaması beklenmektedir. Yurt dışı araştırmacı/danışmana ilişkin özgeçmişler ise ARBİS’te yer alana bilgiler doğrultusunda sistem tarafından oluşturulmakta olup, ilgili kişiler “Proje Ekibi”ne eklendikten sonra “Ek Dosyalar” adımında arzu edilmesi halinde bu kişilerin detaylı özgeçmişlerinin yüklenebileceği bir alan da açılmaktadır.

 • 1003 programı kapsamında yapmayı planladığımız proje başvurusu için http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden başvuru formuna ulaşamadık. Daha önceki dönemlerde kullanılan başvuru formları bu sene içinde geçerli mi olacak, yoksa yeni bir format mı kullanılacak?

Programa ilişkin güncel başvuru formlarına aşağıdaki adresten erişilebilmekte olup, güncel formların kullanılmaması halinde projeler bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edilmektedir.

https://tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1...

 • Aynı proje önerisi ile daha önce başvuruda bulunmuştum, ancak projem bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edilmişti. Bu durumda yeni dönemde başvurumu yaparken "Proje Değişiklik Bildirim Formu"nu dolduracak mıyım?

Bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edilen projeler için "Proje Değişiklik Bildirim Formu" doldurmanız gerekmez.

 • Bursiyerler için özgeçmiş hazırlamak gerekli mi?

Hayır, Gerekli değil.

 • Elektronik başvurumu tamamladıktan sonra basılı olarak göndermem gereken herhangi bir belge var mı?

Hayır, başvurular e-imza ile alındığından basılı olarak göndermeniz gereken herhangi bir belge bulunmamaktadır.

 • Projem için gerekli olan Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Protokolü, Etik Kurul Onay Belgesi, Yasal/Özel İzin Belgesi, Destek Mektubu ve Proforma Faturalar için Proje Başvuru Sisteminde Ek Dosyalar kısmında alan açılmadı, posta ile göndermem gerekiyor mu?

Hayır, söz konusu belgelerin başvuru aşamasında gönderilmesi gerekmemektedir. Projenizin desteklenmesine karar verilmesi halinde, ilgili Araştırma Destek Grubu tarafından verilen süre içerisinde belgelerin eksiksiz olarak ve istenilen formatta Kurumumuza iletilmesi beklenmektedir. Belgelerin, belirtilen süre içinde temin edilememesi halinde projenin yürürlüğe alınması mümkün olamayacaktır.

 • 1003 programına başvuracağım. Eski başvurularda, proje ekibi ve ekibin çalıştığı kurum/kuruluş yetkilileri tarafından imzalanarak basılı kopya olarak gönderilen “Kabul ve Taahhüt Beyanları” ile “Hak Sahipliği Beyanı” başlıklı formlar vardı. Yeni başvurularda bu formlar basılı kopya olarak talep edilmekte midir?

Hayır, başvurularda e-imza sürecine geçildiği için, artık bu formların basılı kopya olarak gönderilmesine gerek yoktur. E-imza sürecini başlattığınızda ilgili kişilere talep gitmekte ve söz konusu formların imza süreci elektronik olarak tamamlanmaktadır.

 • Alt proje(ler)den oluşan bir proje önereceğiz, alt proje ekibi ve kuruluş yetkilileri de e-imza sahibi olmalı mı?

1. aşama başvurusu sırasında sadece başvuruyu yapan ana proje yürütücüsünün imzası istenmektedir. Ancak, 2. aşama başvurusu sırasında projenin e-imza sürecinde alt proje ekibinin (yürütücü/araştırmacı/danışman) ve bu kişilerin çalıştığı kurum/kuruluş yetkilerinin kabul ve taahhüt beyanları ile hak sahipliği beyan formundan oluşan elektronik başvuru çıktısını ve protokolü e-imza ile imzalamaları gerektiğinden söz konusu kişiler de nitelikli elektronik imza sertifikasına sahip olmalıdır.

 • Özel sektöre yönelik program kapsamında hangi kısıtlar mevcuttur?

Özel sektörün yer aldığı projelerde ilgili özel kuruluşa ait ana/alt proje için talep edilen makine-teçhizat bedelinin % 50’si TÜBİTAK tarafından karşılanır. Özel kuruluşlara (vakıf üniversiteleri hariç) kurum hissesi ödenmez. Özel sektör çalışanı yürütücü/araştırmacı/danışmana Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ödenmez.

 • Bütçe kalemleri için herhangi bir üst limit bulunmakta mıdır? Talep edeceğim toplam destek miktarının en fazla ne kadarını burs/hizmet alımı/makine-teçhizat/sarf malzemesi/seyahat için ayırabilirim?

Talep edilen toplam tutarın bütçe kalemleri arasında dengeli dağılımının gözetilmesi gerekmekle birlikte bütçe kalemleri için çağrı metninde aksi belirtilmedikçe herhangi bir üst limit bulunmamaktadır. (Saha çalışması dışındaki faaliyetler için yapılacak yurt içi/yurt dışı seyahatlere; Küçük ölçekli projelerde toplam 30.000 TL’yi, Orta ve Büyük ölçekli projelerde ise söz konusu limitin sırasıyla en fazla 2 ve 3 katını geçmemek şartıyla ödenek verilir.)

 • Personel giderleriyle ilgili destek oranları alt ve üst limitleri nelerdir?

Kamu kurumları/kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında olmayan proje personeline 1007-TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı Usul ve Esasları kapsamında belirlenen ücret ödenir. Proje kapsamında alınacak yeni personele ödenecek ücret; proje süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, Proje Yürütücü Kuruluşun ücret politikası ve ilgili kurum veya kuruluşta çalışan emsal personelin ücreti esas alınarak TÜBİTAK tarafından belirlenir.

 • Proje boyunca ve nihayetinde ortaya çıkacak buluşların fikri mülkiyet hakları ortaklar arasında nasıl paylaşılır?

Bu süreçte Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik Uyarınca Desteklenen Projelerde Uygulanacak Fikri Haklar Esasları hükümleri uygulanır. Projelerin yürütülmesi esnasında veya sonucunda ortaya çıkan Fikri Ürün üzerindeki Fikri Mülkiyet Haklarının tamamı, proje ekibinde yer alan personelin çalıştıkları Kurum/Kuruluşlar ile yaptıkları protokole (Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Protokolü) göre belirlenir.