S.S.S.

-A +A
 • Proje boyunca ve nihayetinde ortaya çıkacak buluşların fikri mülkiyet hakları ortaklar arasında nasıl paylaşılır?

Bu süreçte Proje Teşvik Ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik Uyarınca Desteklenen Projelerde Uygulanacak Fikri Haklar Esasları hükümleri uygulanır. Özel Kuruluşun yer aldığı projelerde fikri hak sahipliği, ilgili özel kuruluşun proje ekibinde yer alan personelinin fikri hak sahipliğine ilişkin oranları nispetinde tüzel kişiliğe ait olur. Ancak, bu destek programı kapsamındaki projelerin farklı kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa desteklenmesi halinde, bu projelere Başkanlık ile anılan kurum ve kuruluşlar arasında imzalanan işbirliği protokollerinde yer alan hükümler uygulanır.

 • Milli Eğitim Bakanlığı birimleri, kamu okulları, özel okullar proje ortağı olabilir mi?

Ar-Ge yapma yeteneğine sahip tüm kamu ve özel sektör kuruluşları proje başvurusu yapabilir.

 • Bilişim Destekli Eğitim araştırmalarının laboratuarı yine okullardır. Projede sahada araştırma, test ve pilot yapmak gereklidir. Bu çalışmalarda rol alacak okullar, öğrenciler, öğretmenler destek alabilecekler mi?

Bu program kapsamında projede yer alacak araştırmacılara kamu ise proje teşvik ikramiyesi, özel sektör ise ücret ödenir. Bunun dışında eğer bir kurumdan hizmet alınacak ise, faturalandırmak ve araştırma için gerekliliğini belirtilmek kaydı ile proje bütçesinde yer alabilir.

 • Proje yürütücüsü özel firmalardan hizmet alımı yapabilir?

Araştırma için gerekçesi proje önerisinde belirtilmek şartı ile yapabilir . Bu destek programı kapsamında talep edilebilecek toplam hizmet alımı bedeli Proje Teşvik İkramiyesi ve Kurum Hissesi hariç önerilen toplam proje bütçesinin % 25’ini geçemez. Sosyal ve Beşeri Bilim alanlarındaki proje önerilerinde bu oran % 50’yi geçemez.

 • Özel kuruluşda çalışan uzmanlar birden fazla projede yürütücü olabilir mi?

Hiçbir idari görevi olmayan tam zamanlı bir bilim insanı, bu destek programı kapsamında aynı anda en fazla bir projede yürütücü ve/veya iki projede araştırmacı olarak görev alabilir.

 • Özel kuruluş yetkilisi bir projede yönetici olabilir mi?

Birden fazla kuruluşun gerçekleştiridiği projelerde, kuruluşlar arasında yapılacak protokolde belirlenmesi şartı ile herhangi kısıtlayıcı engel söz konusu değilidir.

 • Bir özel kuruluş birden fazla proje teklifi verebilir mi?

Farklı yürütücü kişilerle evet.

 • Özel sektörden kurumların ve çalışanların projede yer alabildiğini gördük ama bir özel şirket başvuruyu yapıp, yürütebilir mi (akademik veya kamudan bir ortağı olmadan)?

Herhangi bir kısıt söz konusu değildir.

 • 1003 Programı kapsamında destek oranları nedir?

Küçük Ölçekli projeler : 750.000 TL’ye kadar
Orta Ölçekli projeler : 750.001 - 1.500.000 TL
Büyük Ölçekli projeler : 1.500.001 - 3.750.000 TL

 • 1003 Programı kapsamında proje süreleri nelerdir?

Küçük Ölçekli projeler : en fazla 24 ay.
Orta Ölçekli projeler : en fazla 36 ay.
Büyük Ölçekli projeler : en fazla 36 ay.

 • Kamu kurumları/kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında çalışanlara ne ödenir?

Proje Teşvik İkramiyesi ödenir.
Proje yürütücüsü için : 2.000 TL/ay
Proje yöneticisi için : 2.500 TL/ay
Araştırmacı için : 1.000 TL/ay
Danışman için : 1.500 TL/yıl

 • Personel giderleriyle ilgili destek oranları alt ve üst limitleri nelerdir?

Kamu kurumları/kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında olmayan proje personeline 1007-TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı Usul ve Esasları kapsamında belirlenen ücret ödenir. Proje kapsamında alınacak yeni personele ödenecek ücret; proje süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, Proje Yürütücü Kuruluşun ücret politikası ve ilgili kurum veya kuruluşta çalışan emsal personelin ücreti esas alınarak TÜBİTAK tarafından belirlenir.

 • Özel sektöre yönelik program kapsamında hangi kısıtlar mevcuttur?

Özel sektörün yer aldığı projelerde ilgili özel kuruluşa verilecek makine-teçhizat bedelinin % 50’si TÜBİTAK tarafından karşılanır. Özel kuruluşlara (vakıf üniversiteleri hariç) kurum hissesi verilmez.