SSS

-A +A
 • 2232-Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı kapsamında desteklenmekte olan araştırmacılar başvuru yapabilir mi?

Hayır. 2232 kodlu program kapsamında desteği devam eden kişiler bu programa başvuramazlar.

 • 2232-Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ve 2232-Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı kapsamında desteklenmekte olan araştırmacıların bu programa başvuramayacağı belirtiliyor. Projelerini tamamlayan kişiler başvuru yapabilir mi?

Evet. 2232 kodlu program kapsamında araştırmalarını tamamlayıp projelerini sonuçlandıran kişiler bu programa başvuru yapabilirler.

 • Hangi programlardan yararlanmakta olan kişiler, 2247-A ve 2247-D Programlarına başvuru yapamaz?

2218-2219-2221-2232A/B-2236-2247A/B/D programlarından yararlanmakta olan kişiler bu programa başvuru yapamaz.

 • ERC projesi yürütmekte olan veya başvuruda bulunmuş olan araştırmacılar bu programa başvurabilir mi?

ERC başvurusu yapmış kişiler bu programa başvuru şartını sağlamamaktadır. Ancak 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle sonuçlanacak ERC projesi olan araştırmacılar bu çağrıya başvurabilirler.

 • Programa, özel sektör Ar-Ge Merkezleri ile birlikte geliştirilecek projeler sunulabilir mi?

Bu programa özel sektör kuruluşlarından da başvuru yapılabilir.

 • Yabancı uyruklu araştırmacılar başvuru yapabilir mi?

Programda böyle bir kısıt bulunmamaktadır. Belirtilen şartları sağlayan herkes başvuru yapabilir.

 • Yabancı uyruklu araştırmacılar İngilizce başvuru yapabilir mi?

Başvuru sistemine yüklenecek belgelerin Türkçe olması gerekmektedir. Ancak, proje yürütücüleri, öncelikle ilgili Grubu bilgilendirip zorunlu olduğunu belirttikleri durumlarda gerekçelerini açıklayarak proje önerilerini İngilizce olarak sunabilirler.

 • TÜBİTAK tarafından yasaklı kişiler, yasaklılık tarihinin proje başlangıç tarihinde sonlanmış olacağı göz önünde bulundurularak bu programa başvuru yapabilir mi?

TÜBİTAK tarafından yasaklı kişiler, yaptırımın mahiyetine göre TÜBİTAK desteklerinden yasaklı olduğu süre boyunca yararlanamaz ve programlara yeni başvuru yapamaz.

 • Q1’deki dergilerde yer alan makaleler, makalenin yayınlandığı tarih baz alınarak mı değerlendirilmelidir?

Makalenin yayınlandığı tarih baz alınarak değerlendirme yapılmalıdır.

 • Yayın şartı için, kabul edilen ancak henüz basım aşamasında olmayan makaleler sayılabiliyor mu?

Kabul edilmiş ancak henüz basılmamış yayınlar hususunda kişilerin başvurması halinde GYK/grup tarafından alınacak kararlar uygulanır.

 • Kitap, kitap bölümü veya bilimsel bildiriler yayın şartı için sayılabilir mi?

Hayır. Sacede indeksli dergilerde yer alan makale ve derleme türündeki yayınlar değerlendirmeye alınacaktır.

 • Ulusal Genç Araştırmacılar Programında kadın başvuru sahiplerine her doğum için ilave edilecek bir yıl, çoklu doğumlarda her bir bebek için bir yıl olarak mı uygulanacak?

Çoklu doğumlarda kişilerin başvurması halinde GYK/grup tarafından alınacak kararlar uygulanır.

 • Ödül kriteri için yıl sınırlaması var mı?

Yıl kısıtı bulunmamaktadır. Başvuru kriterleri arasında sıralanan ödül türleri için herhangi bir yılda alınan ödül bu şart için sayılmaktadır.

 • Bu program kapsamında sunulacak projelerde başka öğretim üyeleri araştırmacı veya danışman olarak yer alabilir mi?

Programı kapsamında proje ekibinde sadece yürütücü ve bursiyerler yer alabilir. Araştırmacı veya danışman bulunamaz. Ancak, diğer kişilerden hizmet alımı yoluyla faydalanılabilir.

 • Projede bursiyer olarak yer alacak doktora öğrencisi veya doktora sonrası araştırmacı bulunamaması durumunda, lisans veya yüksek lisans öğrencisi bursiyer olarak desteklenebilir mi?

Program kapsamında sadece doktora öğrencileri ile doktora derecesine sahip kişiler bursiyer olarak yer alabilir. Lisans ve yüksek lisans öğrencileri proje bursiyeri olarak kabul edilmez.

 • İngilizce diploma ve sisteme yüklenecek diğer belgeler çeviri yapılarak mı yüklenmelidir?

İngilizce hazırlanmış belgelerin Türkçe’ye çevrilmesine gerek yoktur. İngilizce dışındaki dillerde hazırlanmış olan belgeler noter onaylı/yeminli tercüme yaptırılarak sisteme yüklenmelidir.

 • Proje bütçesine ait bir bütçe tablosu hazırlanıp gönderilecek mi?

Proje bütçesi için doldurulması gereken herhangi bir doküman bulunmamaktadır. Desteklenecek projeler için sabit bir ödenek verilmektedir. Verilen bu ödenek, proje için gerekli ve Frascati Kılavuzu’nda belirtilen Ar-Ge kapsamına giren her tür harcama için esnek bir şekilde kullanılabilecektir.

 • Yapılacak çalışmanın etik kurul belgesi, yasal/özel izin belgesi gerektirmesi durumunda söz konusu belgeler başvuru sırasında mı gönderilmelidir?

Başvuru sırasında istenen belgeler haricinde projeyi başlatmak için gerekecek diğer tüm belgeler, sözleşme öncesinde yürütücüden talep edilecektir.

 • Yapılacak çalışmanın etik kurul belgesi, yasal/özel izin belgesi gerektirmesi durumunda söz konusu belgelerde yer alması gereken bilgiler nelerdir?

Belge üzerinde olması gereken bilgiler ve hangi durumlarda bu belgelerin alınması gerektiğine dair yönlendirme şemaları için, çağrı metninde linki verilen Etik Kurul Bilgi Notu ve Yasal/Özel İzin Bilgi Notu’nu inceleyebilirsiniz.

 • Diğer duruma özgü sorular için ne yapmalıyım?

Program iletişim adresi olan bideb2247@tubitak.gov.tr adresine sorularınızı yöneltebilirsiniz.