Mevzuat

Türkçe

Tanımlar

Atölye: Belirli bir alanda bilgi ve beceri kazandırılması amacıyla uygulamaya dayalı eğitim- öğretim, tasarım veya üretim yapılan, gerekli donanıma sahip öğrenme ortamını,

Atölye Lideri: Etkinliklerin/atölye çalışmalarının tasarlanmasında veya uygulanmasında liderlik eden ve yürüten lisans programına kayıtlı ya da lisans mezunu kişiyi, ya da ilgili atölye konusunda ustalık belgesine sahip olan kişiyi,

Tanımlar

Bilim Okulları: Hedef kitlenin bilimsel kavramlar ile süreçleri anlaması ve bunları uygulaması için gerekli olan ortamların oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan faaliyetleri,
Bilim ve Toplum Projesi: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, TÜBİTAK ve varsa diğer kurum, kuruluş veya kişilerce sağlanacak destek miktarları proje sözleşmesi ile belirlenmiş ve temel amacı toplumu bilimle buluşturmak olan projeyi,

Sayfalar

Subscribe to RSS - Mevzuat