Türkiye’nin Araştırma Altyapıları ve Savunma Sanayisine Yansımaları SAHA EXPO Kapsamında Gerçekleştirilen Panelde Tartışıldı