Program Çağrıları

Türkçe

CORNET 28. Çağrısı

Cornet Programı kapsamında, KOBİ’lerin rekabet öncesi kapasitelerini artırmaya yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Proje çıktılarının bir KOBİ grubunun faydasına olması ve proje çıktılarının yaygınlaştırılması (dissemination) beklenmektedir.

24. Çağrı (2019)

IRASME ağının 24. Çağrısı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

3 Haziran - 25 Eylül 2019 tarihleri arasında açık kalacak olan çağrı ile çağrı üyesi ülkeler ile ikili ve çok taraflı işbirliğine olanak tanınmaktadır. Çağrı üyesi ülkeler arasında Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Kanada, Lüksemburg ve Rusya yer almaktadır.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Program Çağrıları