Program Çağrıları

Türkçe

CORNET 35. Çağrısı

Cornet Programı’nın 35. çağrısı ile küçük ve orta büyüklükte işletmelerin (KOBİ) rekabet öncesi kapasitelerini artıracak ihtiyaçlarına yönelik kolektif projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Söz konusu çağrı ile desteklenecek projelerin KOBİ ihtiyaçları doğrultusunda akademi ortağınca gerçekleştirilmesi, çıktıların ise birden fazla KOBİ’nin faydasına olması ve çıktıların yaygınlaştırılması beklenmektedir.

CORNET 34. Çağrısı

Cornet Programı’nın 34. çağrısı ile küçük ve orta büyüklükte işletmelerin (KOBİ) rekabet öncesi kapasitelerini artıracak ihtiyaçlarına yönelik kolektif projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Söz konusu çağrı ile desteklenecek projelerin KOBİ ihtiyaçları doğrultusunda akademi ortağınca gerçekleştirilmesi, çıktıların ise birden fazla KOBİ’nin faydasına olması ve çıktıların yaygınlaştırılması beklenmektedir.

CORNET 33. Çağrısı

Cornet Programı’nın 33. çağrısı ile küçük ve orta büyüklükte işletmelerin (KOBİ) rekabet öncesi kapasitelerini artıracak ihtiyaçlarına yönelik kolektif projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Söz konusu çağrı ile desteklenecek projelerin KOBİ ihtiyaçları doğrultusunda akademi ortağınca gerçekleştirilmesi, çıktıların ise birden fazla KOBİ’nin faydasına olması ve çıktıların yaygınlaştırılması beklenmektedir.

IRASME 29. Çağrısı

IRASME Ağı'nın 29. çağrısı küçük ve orta ölçekli işletmelerin ağ üyesi ülkelerle geliştirdiği ortak Ar-Ge ve yenilik projelerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

30 Mart 2022 tarihine kadar açık kalacak olan çağrı ile çağrı üyesi ülkeler ile ikili ve çok taraflı işbirliğine olanak tanınmaktadır. Çağrıya dahil olan üye ülkeler arasında Almanya, Avusturya, Belçika (Flandre ve Valon Bölgeleri), Brezilya, Lüksemburg, Rusya ve ülkemiz yer almaktadır.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Program Çağrıları