Genel Bilgi

Türkçe

Önemli Hususlar

Belirtilen teslim tarihinden sonra teslim edilen, eksik veya yanlış bilgi/belge ile yapılan başvurular ve başvuru sisteminde çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılmış projeler kabul edilmeyecektir. 

Süreç

Proje başvuruları http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinde yer alan başvuruya açık programlar kısmından, belirlenen başvuru tarihleri arasında öğrenci tarafından çevrimiçi olarak yapılacaktır. Birden fazla öğrenci tarafından hazırlanan projelerde sisteme bir öğrenci giriş yapacak ve diğer öğrencilerin ve akademik / sanayi danışmanlarının bilgilerini de sisteme girecektir. Online başvuru sırasında istenilen tüm belgeler PDF formatında yüklenecektir.

Yarışma Kategorileri

Temel Sektörler Kategorisi:
Tüm sektörlere yönelik yenilikçi uygulama fikirlerinin alındığı bu kategoride bölgesel ve/veya ulusal verimliliğe, kalkınmaya ve istihdama katkı sağlayacak nitelikte girişim fikirleri aranmaktadır.

Bu kategori geleneksel iş kollarında (örnek:  lojistik, tarım, hayvancılık, gıda, hızlı tüketim, tekstil, sağlık vb.) verimlilik ve yenilikçi bakış sağlayacak uygulama fikirlerini kapsamaktadır.

Önemli Hususlar

Belirtilen teslim tarihinden sonra teslim edilen, eksik veya yanlış bilgi/belge ile yapılan başvurular ve başvuru sisteminde çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılmış projeler kabul edilmeyecektir. 

Süreç

Proje başvuruları http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinde yer alan başvuruya açık programlar kısmından belirlenen başvuru tarihleri arasında öğrenci tarafından çevrimiçi olarak yapılacaktır. Birden fazla öğrenci tarafından hazırlanan projelerde sisteme bir öğrenci giriş yapacak ve diğer öğrencilerin bilgilerini de sisteme girecektir.

Destek Kapsamı

Bu programın amacı çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine, fikirlerini hayata geçirmelerine yönelik uygun ortamı hazırlamak için destek sağlamaktır.

Bu kapsamda ulaşılması planlanan temel hedefler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Önemli Hususlar

Belirtilen teslim tarihinden sonra teslim edilen, eksik veya yanlış bilgi/belge ile yapılan başvurular ve başvuru sisteminde çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılmış projeler kabul edilmeyecektir. 

Süreç

Proje başvuruları http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinde yer alan başvuruya açık programlar kısmından belirlenen başvuru tarihleri arasında öğrenci tarafından çevrimiçi olarak yapılacaktır. Birden fazla öğrenci tarafından hazırlanan projelerde sisteme bir öğrenci giriş yapacak ve diğer öğrencilerin ve akademik danışmanın bilgilerini de sisteme girecektir.

Yarışma Kategorileri

1. Bilimsel Çözümler: Paralel İşleme, Büyük Veri, Makine İşletimi, Yapay Zeka, Veri  Tabanı, Gömülü Sistemler vb. alanları kapsar.

2. Akıllı ve Teknolojik Çözümler: Eğitim, Sağlık, E-Devlet, Yaşam Kolaylaştırıcı Çözümler vb. alanları içerir.

3. Sosyal Yaşam ve Eğlence Uygulamaları: Mobil Uygulamalar, Sosyal Ağlar, Oyun, İletişim vb. alanları içerir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Genel Bilgi