İzleme

Türkçe

Bursların Başlatılması

Bursiyerlerin kendilerine tahsis edilen bursa hak kazandıkları tarihten itibaren altı ay içerisinde çalışmalarına başlaması gerekmektedir. Bursiyer hak etmiş olduğu bursu başlatmak için aşağıda belirtilen belgelerin asıllarını evrak sırasına göre dosyalanmış şekilde TÜBİTAK BİDEB’e göndermelidir.

Destek Süreci

a. Destek hakkı kazanan konuk bilim insanları bu haklarını , bildirim tarihinden itibaren 6 ay içinde kullanmalıdırlar, 6 ay içerisinde kullanılmayan destekler için hak talep edilemez. Destek hakkı kazanan konuk bilim insanlarının  vize ve ikamet işlemlerinin konuk bilim insanı ve ev sahibi kurum/kuruluş tarafından yapılması gerekmektedir.

Destek Süreci

a. Destek hakkı kazanan konuk bilim insanları bu haklarını , bildirim tarihinden itibaren 6 ay içinde kullanmalıdırlar, 6 ay içerisinde kullanılmayan destekler için hak talep edilemez. Destek hakkı kazanan konuk bilim insanlarının  vize ve ikamet işlemlerinin konuk bilim insanı ve ev sahibi kurum/kuruluş tarafından yapılması gerekmektedir.

Yükümlülükler

1. Bursun devam edip etmeyeceğine öğrencinin danışmanının izleme formunda bursiyerin çalışmaları hakkında vereceği bilgiler ve yapacağı öneriler ile bursiyerin akademik başarıları çerçevesinde karar verilir.
2. Program kapsamında yapılan bilimsel etkinliklerde ve yayınlarda TÜBİTAK desteğinin belirtilmesi ve varsa yayın örneğinin BİDEB’e gönderilmesi gerekmektedir.

Yükümlülükler

a) TÜBİTAK tarafından destek verilecek etkinlikler için gönderilecek “destek onay yazısı” ekinde yer alan “Taahhütname”  Etkinlik Yürütücüsü tarafından imzalanıp BİDEB’ e ulaştırılacaktır.

b) Etkinlik Yürütücüsü katılımcıların imzasını taşıyan etkinlik katılımcı listesini BİDEB’e göndermekle yükümlüdür (imzalı katılımcı listesindeki katılımcı sayısının beyan edilenden eksik sayıda olması durumlarında aynı oranda destek bütçesinden kesinti yapılır).

Sayfalar

Subscribe to RSS - İzleme