İzleme

-A +A

Projelere Bursiyer Dahil Edilmesi için Yapılması Gerekenler

Projelere dahil edilecek bursiyerlerin, proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde belirlenmesi gerekmektedir.

Proje kapsamında desteklenen bursiyerlerin burs ödemeleri, aşağıdaki belgeler TÜBİTAK’a iletildikten sonra başlatılır. Bursiyerlerle ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinden yönetici kurum sorumludur.

 

Gelişme Raporlarının İletilmesi

Projenin, 2244 – Sanayi Doktora Programı çağrı duyurusu ve ilgili TÜBİTAK mevzuatına uygun olarak belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği, proje sözleşmesinde belirtilen tarihlerde proje yöneticisi tarafından BİDEB Proje Takip Sistemi (https://bideb-pts.tubitak.gov.tr) üzerinden TÜBİTAK’a sunulan gelişme raporları ile izlenir.