TÜBİTAK Başkanlık Binası ve Logosu

Başkanlık Birimleri

 • YÖNETİM KURULU
 • BAŞKANLIK
 • Başkan Yardımcılığı
 • Başkan Yardımcılığı
 • İç Denetim Birimi Başkanlığı
 • Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı - BTYPDB
  • BTY Politikalar Müdürlüğü
  • BTY Destek Programları Planlama ve Geliştirme Müdürlüğü
  • BTY Veri Analizi ve Değerlendirme Müdürlüğü
 • Özel Kalem Müdürlüğü
  • Yönetim Kurulu Sekretarya Birimi
 • Danışmanlar
 • Kurumsal İletişim Müdürlüğü
 • TÜBİTAK İletişim Merkezi Müdürlüğü (TÜBİMER)
 • Hukuk Hizmetleri Başkanlığı
  • Mevzuat, Düzenlemeler ve Bilgi Edinme Birimi
  • Dava Takip Birimi
  • Gebze Hukuk Hizmetleri Birimi
 • Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı
  • Fikri Mülkiyet Müdürlüğü
  • Ticarileştirme Müdürlüğü
  • Mali İşler Müdürlüğü

 

 • Marmara Araştırma Merkezi (MAM)
 • Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM)
 • Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE)
 • Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE)
 • Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY)
 • Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü (TBAE)
 • Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)
 • Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)
 • TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG)
 • Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı (BUTAL)

 

 • Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı - TEYDEB
  • TEYDEB Başkan Yardımcılığı
   • Makine ve İmalat Teknolojileri Grubu
   • Malzeme, Metalurji ve Kimya Teknolojileri Grubu
   • Elektrik, Elektronik Teknolojileri Grubu
   • Bilişim Teknolojileri Grubu
   • Biyoteknoloji, Tarım, Çevre ve Gıda Teknolojileri Grubu
   • Ulaştırma, Savunma, Enerji ve Tekstil Teknolojileri Grubu
  • TEYDEB Başkan Yardımcılığı
   • Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu
   • Girişim Sermayesi Destekleme Grubu
   • Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü
   • Eğitim, Tanıtım ve Program Değerlendirme Müdürlüğü
   • Girişimcilik Destekleme Grubu
   • Öncelikli Teknoloji Alanları Destekleme Grubu

 

  • Araştırma Destek Programları Başkanlığı - ARDEB

   • ARDEB Başkan Yardımcılığı
    • Kimya, Biyoloji Araştırma Destek Grubu  - KBAG
    • Matematik, Fizik Araştırma Destek Grubu - MFAG
    • Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu - SBAG
    • Elektrik, Elektronik ve Enformatik Araştırma Destek Grubu - EEEAG
    • Mühendislik Araştırma Destek Grubu - MAG
    • Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Destek Grubu - ÇAYDAG
    • Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu - TOVAG
    • Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu - SOBAG
   • ARDEB Başkan Yardımcılığı
    • Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu - SAVTAG
    • Ar-Ge Destek ve Süreç Yönetim Hizmetleri Grubu 
    • Ar-Ge Destek ve Süreç Yönetim Hizmetleri Grubu
    • Kamu Araştırmaları Destek Grubu - KAMAG
    • Eğitim, Tanıtım ve Program Değerlendirme Müdürlüğü
    • Destek Programları Müdürlüğü
    • Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü

   

  • Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı
   • Bilim İnsanı Destek Programları Başkan Yardımcılığı
    • Eğitim Burs ve Etkinlik Destekleri Grubu
    • Araştırma Burs ve Destekleri Grubu
    • Yarışmalar Grubu
   • Bilim İnsanı Destek Programları Başkan Yardımcılığı
    • Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü
    • Eğitim, Tanıtım ve Program Değerlendirme Müdürlüğü

   

  • Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı
   • Popüler Bilim Dergileri Müdürlüğü
   • Akademik Dergiler Müdürlüğü
   • Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü
   • Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü
   • Kitaplar Müdürlüğü
   • Bilim Merkezleri Müdürlüğü

   

  • Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
   • İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü
   • AB Çerçeve Programları Müdürlüğü
  •  
  • Genel Sekreter
  • Genel Sekreter Yardımcılığı
   • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
    • İş Uygulamaları ve Yazılım Geliştirme Müdürlüğü
    • Sistem ve İşletim Müdürlüğü
    • Bilgi Güvenliği Müdürlü
   • İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
    • Özlük İşleri Müdürlüğü
    • Eğitim ve Gelişim Müdürlüğü
    • İnsan Kaynakları Planlama Müdürlüğü
   • İdari Hizmetler Daire Başkanlığı
    • Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü
    • Yapım, Bakım ve İşletme Müdürlüğü
    • Satınalma Müdürlüğü
    • Genel Evrak ve Arşiv Müdürlüğü
    • Ayniyat ve Stok Kontrol Müdürlüğü
    • İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü
    • Seyahat İşleri Birimi
    • İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi
    • TÜBA Sekreterya Ofisi
   • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
    • Muhasebe ve Kesin Hesap Müdürlüğü
    • Bütçe ve Performans Müdürlüğü
    • İç Kontrol Müdürlüğü
    • Stratejik yönetim ve Planlama Müdürlüğü