Patentler

TÜBİTAK’ın hak sahibi olduğu ve tüm dünya çapında koruması devam eden 130 patent ailesinden doğmuş toplam 352 adet patent/patent başvurusu tabloda verilmektedir. (Tabloya erişim için tıklayınız)

352 adet patent/patent başvurusu içerisinde;

  • Ulusal Patentler/Başvurular: 37’si Türkiye olmak üzere başvuru süreci devam eden toplam 51 ulusal patent başvurusu ve 100'ü Türkiye'de olmak üzere tescil süreci tamamlanmış toplam 280 tescilli ulusal patent,
  • Bölgesel Patentler/Başvurular: Başvuru süreci devam eden 16 Avrupa patent başvurusu, ulusal geçerlilikleri devam eden 43 tescilli Avrupa patenti ve 1 tescilli Avrasya patenti,
  • Uluslararası Başvurular: Başvuru süreci devam eden 5 uluslararası PCT patent başvurusu ve ulusal/bölgesel faza giriş başvuruları yapılmış 55 uluslararası PCT patent başvurusu

bulunmaktadır.

İlgili tabloda sarı renk ile belirtilenler süreci devam eden patent başvurularını, yeşil renk ile belirtilenler tescil edilmiş patentleri temsil etmektedir.

İlgili patent/patent başvurusuna dair bibliyografik bilgileri de içeren detaylı bilgilere tabloda belirtilen bağlantılardan ulaşılabilir.

Patent/patent başvurusunun geçerli olduğu ve tabloda kısaltmalarla belirtilen ülke kodlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexk/ax_k.pdf