Hakkımızda

Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı, 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun’un 4. ve 21. Maddelerine dayanılarak Bilim Kurulu kararı ile Nisan 2016’da kurulmuştur.

TTO Başkanlığı’nın amacı kurumun sahip olduğu fikri mülkiyet haklarının ve sair hakların koruma altına alınması, ticarileşme süreçlerinin belirlenmesi ve bu kapsamda transfer süreçlerinin yönetilmesidir.

TTO Başkanlığı aşağıdaki birimlerden oluşur;

  1. Fikrî Mülkiyet Müdürlüğü,

  2. Ticarileştirme Müdürlüğü,

  3. Mali İşler Müdürlüğü.

Teknoloji transferine hazır olan teknolojilerimizin ilanlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Kurumumuzun hak sahibi olduğu patent portföyüne buradan ulaşabilirsiniz.

İletişim

e-posta: tto@tubitak.gov.tr

Tel: 0312 298 1401