Destek Kapsamı

-A +A

DESTEK VERİLECEK ETKİNLİKLER

Bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını ve katılımcıların bilimsel olguları fark etmelerini sağlayan aşağıdaki etkinliklerdir:

 • Açık ve kapalı uçlu deney
 • Animasyon ve benzetim (simülasyon)
 • Artırılmış/sanal/karma gerçeklik
 • Bilgi işlemsel düşünme
 • Bilimsel gezi ve saha çalışması
 • Dijital oyun/ öyküleme
 • Doğa ve yaban hayatı gözlemi
 • Eğitsel oyun
 • Mobil uygulamalar
 • Oyunlaştırma
 • Sergi ve gösteri
 • Spor ve sanat
 • STEAM
 • Tahmin et - gözle - açıkla
 • Tartışma (seminer, panel vb.) ve çalıştay
 • Yaratıcı drama

DESTEKLENMEYEN ETKİNLİKLER

 • Hizmet içi ve öncesi öğretmen yetiştirme ve diğer branşlardaki eğitim programları kapsamında bulunan herhangi bir faaliyetin (seminer, konferans, laboratuvar çalışması vb.) uygulaması, tekrarı, saha çalışması, pekiştirilmesi vb. etkinlikler
 • Yükseköğretim öncesi örgün eğitime yönelik hazırlanan öğretim programlarında yer alan veya yapılması öngörülen etkinliklerin uygulaması, tekrarı, saha çalışması, pekiştirilmesi vb. içeren faaliyetler
 • Sadece teorik anlatımlara dayalı sunu, seminer ve konferanslardan oluşan etkinlikler
 • Sadece bilinçlendirmeye yönelik kampanya türü faaliyetler
 • Belirli bir yarışmaya veya sınava hazırlık amaçlı etkinlikler
 • Konaklamanın açık alanlarda (çadır, uyku tulumu vb.) planlandığı etkinlikler
 • İçerikleri paket olarak kuruluş veya kişilerden (özel eğitim merkezleri, laboratuvarlar, şirketler vb.) satın alınmış etkinlikler

ETKİNLİK SÜRESİ

Konaklamalı projelerde, toplam etkinlik dönemi gün sayısı tanışma ve kapanış dâhil en fazla 10 gün (en fazla 9 gece) ile sınırlıdır. Konaklamasız projelerde, etkinlik gün sayısı sınırı aranmaz.