Yöntem

-A +A

Takvim yılı içerisinde iki dönem tanımlanmıştır. Birinci dönem 1 Ocak – 30 Haziran, ikinci dönem 1 Temmuz – 31 Aralık tarih aralıklarını kapsar. Yapılan çalışmalar, öngörülen hedefe göre ilerleme durumu ve giderler, Dönem Raporları ile TÜBİTAK’a sunulur. İlgili dönemlerin ortasında da teknik gelişmeleri takip etmek için ÜPYK tarafından ara izleme raporu alınabilir.

Ürünleştirme Programının son döneminde, Dönem Raporuna ilave olarak Sonuç Raporu ve Ticarileşme Planı da sunulur.