Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejileri Çalıştayı Düzenlendi

-A +A

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 21. Toplantısında enerji, su ve gıda alanları Başbakan’ın himayesi altına alınmış olup,  2010/101 no.lu BTYK kararı ile bu alanlara yönelik ulusal Ar-Ge ve yenilik stratejilerinin hazırlanması amacıyla her bir alan için TÜBİTAK koordinasyonunda ilgili kamu, özel sektör ve akademiden uzmanların katılımıyla çalışma gruplarının oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü’nün (TÜBİTAK TÜSSİDE) Gebze-Kocaeli tesisinde 5-7 Ekim 2010 tarihlerinde “Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejileri Çalıştayı” düzenlenmiştir.

Çalıştayda, su alanı Ar-Ge ve yenilik ekseninde bütüncül bir şekilde ele alınmış ve çalıştay sonrasında strateji belirlemek için oluşturulacak çalışma grubuna yol gösterecek girdiler elde edilmiştir.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Nüket Yetiş’in Sunuşu

FOTOĞRAFLAR

Fotoğrafların büyük hallerini görmek için üzerilerine tıklayın.

24.12.2012 Kurumsal, Politikalar, Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi