Genel Bilgi

Türkçe

Genel Bilgi

Solar Driven Chemistry (Güneşe Dayalı Kimya), güneş enerji kimyası alanında ortak çalışmaları desteklemek amacıyla DFG (Alman Araştırma Vakfı) tarafından başlatılan bir girişimdir. Kendi kendini idame eden bir yapıya sahip olan girişimde Finlandiya, Fransa, Almanya, Polonya, İsviçre ve Türkiye yer almaktadır.  

Destek Kapsamı

Bu program kapsamında hibe destek olarak; oluşturulacak burs programı bütçesinin Avrupa Komisyonu tarafından en fazla %50 oranındaki kısmı fonlanmaktadır. Destek kapsamında burs programı bütçesinin kalan kısmı TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Geçmiş Dönem Verileri

2020 yılı 2. Dönemde Bilimsel Değerlendirmeye giren 426 kişiden 187’sinin desteklenmesi uygun görülmüştür. Destek oranı %43,89’tür.

2020 yılı 2. dönem başvurularına dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

Başvuruda bulunan 427 kişiden 426’sı bilimsel değerlendirmeye alınmıştır. Toplamda 187 kişi desteklenmiştir. Başvuruda bulunan adayların %.43,79’u, bilimsel değerlendirmeye giren adayların %43,89’u desteklenmiştir.

Önemli Hususlar

Bir yürütücü bu programa aynı anda birden fazla proje önerisi ile başvuru yapamaz.

Bu programa yapılacak başvurular TÜBİTAK destek programlarından faydalanan yürütücü/araştırmacılara uygulanan projelerde görev alma kotasına dahil edilmez.

Son başvuru tarihi itibarıyla 2244 Sanayi Doktora Programı hariç BİDEB Araştırma Burs veya Desteklerinden yararlanmakta olanlar bu programa başvuru yapamaz.

Destek Kapsamı, Miktarı ve Süresi

Bu destek kapsamında bilimin ve teknolojinin her alanında ülkemiz açısından çığır açıcı nitelikte gelişmeler sağlamaya yönelik hedefler içeren, alanında önemli boşlukları giderebilme ve araştırmacılara yeni bir bakış açısı kazandırabilme fırsatı sunan, önemli bir keşif ve/veya buluş yapma potansiyeli olan projelere ve bu projeleri gerçekleştirecek olan yurt içindeki genç bilim insanlarına destek verilmesi hedeflenmektedir. Bu program kapsamında hibe destek olarak;

Sayfalar

Subscribe to RSS - Genel Bilgi