Genel Bilgi

Türkçe

Genel Bilgi

TÜBİTAK ile Filistin Yenilik ve Mükemmeliyet Kurumu (Higher Council for Innovation and Excellence-HCIE) arasındaki işbirliği çerçevesinde, iki ülkenin bilim insanları arasında gerçekleştirilecek ortak akademik Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Destek Miktarı

  • Destek üst limiti, Proje Teşvik İkramiyesi hariç 120.000 TL (KDV dâhil)’dir.
  • Projenin için gerekli makine/teçhizat, sarf giderleri, konaklama, iaşe veya taşıt kiralama hizmetleri, seyahat giderleri, etüt-bilirkişi ekspertiz giderleri (eğitmen, rehber, sağlık personeli vb.), bilimsel toplantı katılım ücreti ve organizasyon giderleri maliyet kalemleri arasında yer alır.

Destek Miktarı

  • Destek üst limiti, Proje Teşvik İkramiyesi hariç 120.000 TL (KDV dâhil)’dir.
  • Projenin için gerekli makine/teçhizat, sarf giderleri, konaklama, iaşe veya taşıt kiralama hizmetleri, seyahat giderleri, etüt-bilirkişi ekspertiz giderleri (eğitmen, rehber, sağlık personeli vb.), bilimsel toplantı katılım ücreti ve organizasyon giderleri maliyet kalemleri arasında yer alır.

Destek Kapsamı

DESTEK VERİLECEK ETKİNLİKLER

Bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını ve katılımcıların bilimsel olguları fark etmelerini sağlayan aşağıdaki etkinliklerdir:

Genel Bilgi

TÜBİTAK ile Belarus İnovasyon Kurumu (Belorusian Innovation Fund- BIF) arasındaki işbirliği çerçevesinde, iki ülkenin sanayi kuruluşları arasında gerçekleştirilecek olan ortak Ar-Ge ve yenilik projeleri desteklenecektir.

Bahsekonu çağrı, bilimsel ve teknolojik alanların tamamına açık bulunmaktadır.

Proje kapsamındaki çalışmaların, Türkiye’deki birden fazla sanayi kuruluşu tarafından yürütülecek olması durumunda, TÜBİTAK’a yapılacak proje başvurularının, birbirini tamamlayan alt projelerden oluşturulması gerekmektedir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Genel Bilgi