Genel Bilgi

Türkçe

Genel Bilgi

TÜBİTAK ile Arjantin Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı (MINCyT) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Arjantinli bilim insanları arasında ortak araştırma projeleri çağrı kapsamında desteklenmektedir.

TÜBİTAK-MINCyT ortak proje çağrısına aşağıda belirtilen alanlardaki proje önerileri başvuru yapabilir:

Süreç

Proje başvuruları, çağrıda belirtilen hususlar çerçevesinde kuruluş tarafından yapılır. Proje başvuruları, TÜBİTAK internet adresinde yayınlanan çağrı duyuruları ile ilan edilir.

Yapılacak duyuruda proje önerilerinin TÜBİTAK’a PRODİS uygulaması üzerinden elektronik olarak gönderilmesi talep edilir.

Destek Kapsamı

Çağrı sonucunda belirlenen Uygulayıcı Kuruluşlara destek süresi boyunca çağrı metninde tanımlanan ölçütlere göre ödül desteği sağlanacaktır. Ödül destek tutarları ortaklı başvurularda yüksek olan tutarlar üzerinden hesaplanacaktır.

Destek Kapsamı

1601 Teknoloji Transferi Profesyoneli Çağrısı kapsamında hibe şeklinde destek verilecektir. Destek oranı aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Destek karar yazısında belirtilen destek oranı proje süresince sabittir.

Çağrının Amacı ve Kapsamı

Bu programın amacı, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde, afetten doğrudan etkilenen lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacıların, araştırma ve geliştirme faaliyetleri içerisinde bulunmalarını teşvik etmek ve desteklemektir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Genel Bilgi