1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

Haber Arşivi

TÜBİTAK olarak ülkemizin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ile milli teknoloji hamlesine ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan...
12.12.2019 Burslar, Lisansüstü
Yurt içinde tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimi gören başarılı öğrencileri destekleyerek Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarının...
17.10.2019 Burslar, Lisansüstü
Sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı...
14.10.2019 Burslar, Lisansüstü
TÜBİTAK ile Lindau Konseyi ve Vakfı arasında yapılan anlaşma çerçevesinde “Lindau Nobel Ödüllü Bilim İnsanları Toplantıları”na katılım desteği için...
02.10.2019 Burslar, Lisansüstü
2213-A Yurt Dışı Doktora Burs Programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu tarafından belirlenen öncelikli...
06.09.2019 Burslar, Lisansüstü
“2211/A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı” 2019 yılı 2. dönemine başvuru yapan ve baraj puanını aşan 315 kişinin doktora burs başvuruları...
10.08.2019 Burslar, Lisansüstü, Eğitim Burs Programları, 2211
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2224/A-Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı...
10.07.2019 Burslar, Lisansüstü
Ülkemizin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda, sanayimizde ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi...
09.07.2019 Burslar, Lisansüstü
2214/A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı 2018 Yılı 2. döneminde kurumumuza yapılan başvurular ile ilgili değerlendirme süreci...
28.05.2019 Burslar, Lisansüstü, Araştırma Burs Programları, 2214 - A
2210/A - Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı 2210/B - Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Yüksek Lisans Burs Programı 2210/E - Doğrudan Yurt İçi...
08.05.2019 Burslar, Lisansüstü, Eğitim Burs Programları, 2210

Sayfalar