Program Çağrıları

Türkçe

Mentörlük Mekanizması Geliştirilmesi ve Uygulanması Çağrısı

“Özel Sektör Firmalarının Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesini Artırmaya Yönelik Mentörlük Mekanizması Geliştirilmesi ve Uygulanması” başlıklı çağrıya konu olan projeler 2 aşamadan oluşacaktır. 3 ay sürecek ilk aşamada mentörlük mekanizmasının oluşturulması, en fazla 9 ay sürecek ikinci aşamada ise oluşturulan bu mekanizmanın en az 15 en fazla 25 KOBİ’de uygulanması sağlanacaktır.

Projeler en fazla 400.000 TL’lik bütçe ile desteklenecektir.

Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Çağrısı

1601 programı kapsamında üniversitelerin, girişimcilik alanında Sertifika Programları başlatmasını ve yürütmesini teşvik edecek çağrıya çıkılmıştır. TÜBİTAK, üniversitelerde girişimcilik ve yenilikçilik algısının yerleşmesi ve başarılı iş fikirlerinin erken dönemlerde hayata geçirilmesi amacıyla; üniversitelerin, öğrencilerine ve öğretim elemanlarına yönelik uzun dönemli bir girişimcilik sertifika programı başlatmasını hedeflemektedir.

Çağrı Duyurusu

Sayfalar

Subscribe to RSS - Program Çağrıları