Başvuru

Türkçe

Proje Rehberi

Bu rehber, TÜBİTAK Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması’na katılacak öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Proje sahibi öğrencilerin başvuruda bulunmadan önce bu rehberi baştan sona dikkatle okumaları kendileri için yararlı olacaktır.

Ülke çapında düzenlenen TÜBİTAK Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması’na katılacakların, çalışmalarının her aşamasında bu rehberde belirtilen kurallara uymaları, hem kendilerine kolaylık sağlayacak hem de çalışmalarının doğru ve hatasız şekilde değerlendirilmesini mümkün kılacaktır.

Kimler Başvurabilir

Başvuru sırasında Türkiye’de ve KKTC’de yer alan yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan ve bitirme tezi hazırlayan lisans öğrencileri aşağıdaki koşullara uygun olarak başvuru yapabilir.

a. Bitirme tezi herhangi bir özel sektör kuruluşunun sorununun çözümü amacıyla ilgili kuruluşla birlikte hazırlanmalıdır.

e-Başvuru

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi yapılacaktır.

Başvuru belgelerinin başvuru sırasında çevrimiçi olarak yüklenmesi yeterlidir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, çevrimiçi başvurusunu onaylamayan, belgeleri tam ve uygun olmayan başvurular işleme konulmayacaktır.

Kimler Başvurabilir

Başvuru sırasında Türkiye’de ve KKTC’de yer alan yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans veya Lisans öğrencisi olan adaylar aşağıdaki koşullara uygun olarak başvuru yapabilir.

Açıklamalar:

a. Adaylar, yarışma kategorilerinden sadece birine başvurabilirler. Yarışmaya bireysel olarak veya en fazla 3 kişiden oluşan ekipler halinde başvuru yapılabilir. Başvuru, ekip adına ekip temsilcisi tarafından yapılır.*

Sayfalar

Subscribe to RSS - Başvuru