1071 - Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı

-A +A

1071 Destek Programı’nın amacı, ülkemiz araştırmacılarının uluslararası destek fonlarına başvuru kapasitesinin ve başvurularda başarı performansının iyileştirilmesi ile ikili ve çok taraflı uluslararası Ar-Ge işbirliklerine katılımın arttırılmasına yönelik belirlenecek çağrı başlıkları kapsamındaki projelerin desteklenmesidir. Program kapsamında, farklı disiplinlerde ve farklı proje tiplerinde akademiye, akademi-sanayi işbirliğine veya sanayiye yönelik çağrılar açılmaktadır. Açılan çağrılarda Avrupa Birliği Çerçeve Programları ve benzeri uluslararası katılımı destekleyici ikili ve çok taraflı mekanizmalar ile uyumlu bir şekilde üniversite-sanayi-kamu işbirlikleri desteklenebilmektedir.

İkili işbirlikleri kapsamında açılan çağrılarda aşağıda belirtilen iki türde proje desteği verilmektedir.

  1. Araştırma Projeleri:

Araştırma Projeleri çağrılarının amacı yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemektir.

  1. Ar-Ge ve Yenilik Projeleri:

 Ar-Ge ve Yenilik projeleri çağrılarıyla; (i) ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, (ii) özel kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, (iii) edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin özel kuruluş bünyesinde içselleştirilerek özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve (iv) özel kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.   

1071 programı Ar-Ge ve Yenilik projeleri çağrıları kapsamında değerlendirilen projelerde temel araştırma niteliği aranmamakta, araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), “teknolojik açıdan yeni veya iyileştirilmiş ürün”, “teknolojik süreç yeniliği” odaklı projeler tercih edilmekte ve

• Yeni bir ürün üretilmesi,

• Ürün kalitesinin veya standartlarının yükseltilmesi,

• Maliyet düşürmek ve standartları yükseltmek için yeni teknikler geliştirilmesi,

• Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

hedefleri olan projeler desteklenmektedir.

Kurumumuz, Uluslararası işbirliği ağları ve Avrupa Ortaklıkları (ya da eski adıyla ERA-NET Projeleri vb.) dahil olmak üzere farklı tematik alanlarda ortak sorunları ele almak üzere çok taraflı uluslararası mekanizmalara katılım sağlamaktadır. Ülkemiz araştırmacıları da bu çok taraflı işbirliği mekanizmaları kapsamında açılan ortak çağrılara dâhil olabilmektedir. 

Dahil olunan Çok Taraflı işbirliği çağrılarına yönelik kurallar çağrı özelinde belirlenmekte olup, çağrı metinleri ile paylaşılmaktadır. Açık olan çağrıları incelemek ve başvuru yapmak için https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

İkili İşbirliği ve Çok Taraflı İşbirliği programları hakkında ek bilgi almak için tıklayınız.  

PROJE SÜRESİ

Çağrı kapsamında değişiklik gösterebilmektedir. Başvurulacak çağrıya ilişkin çağrı metni incelenmelidir.

PROJE BÜTÇESİ

Çağrı kapsamında destek üst limiti ve desteklenecek bütçe kalemleri değişiklik gösterebilmektedir. Başvurulacak çağrıya ilişkin çağrı metni incelenmelidir.

ARDEB-BİDEB Programlarına Eş Zamanlı Olarak Başvuru Yapabilme Koşulları (Tablo)