4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

-A +A

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı; bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını amaçlamaktadır. Program kapsamındaki projelerde; katılımcıların bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir. 

Projelerin etkinlik dönemi, COVID-19 salgını kapsamında alınan önlemler çerçevesinde 
1 Ağustos - 30 Haziran 2021 olarak güncellenmiştir.

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 2019/1 Çağrı Dönemi kapsamında desteklenmesine karar verilen projelere ait genel bilgiler ve güncel etkinlik tarihleri için tıklayınız.

 • 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı Çağrı Metni

• 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı Bilgilendirme Sunumu