4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

-A +A

Başvurular 4 Mart 2022 Cuma saat 23.59’a kadar uzatılmıştır.

 

4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI ÇAĞRISI AÇILDI!

 

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı; bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını amaçlamaktadır. Program kapsamındaki projelerde; katılımcıların bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

4004 destek programına başvuru yapabilmek için aşağıdaki her iki koşulun sağlanması gerekmektedir:

· En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak,

· Kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ya da kamunun veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezinde tam zamanlı ve kadrolu personel olmak.

 

Yeşil Mutabakat Kapsamındaki Öncelikli Alanlardan Sunulan Projelere Ek Puan!

Türkiye ekonomi ve sanayisinin yeşil dönüşümü; kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyümenin tesis edilmesinin yanı sıra, ülkemizin AB başta olmak üzere, üçüncü ülkelere ihracatında rekabetçiliğinin korunması ve güçlendirilmesi için elzem görülmektedir. Bu alanda, atılacak adımlar aynı zamanda ülkemizin küresel değer zincirlerine entegrasyonunun geliştirilmesi ve uluslararası yatırımlardan alacağı payın artırılması bakımından da önem teşkil etmektedir. Bu bağlamda Yeşil Mutabakat çerçevesindeki araştırma başlıkları kapsamında hazırlanan projelere ek puan verilecektir.

 

NEREYE VE NASIL BAŞVURULABİLİR?

Programa başvurular;

· http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresinden ve

· ARBİS bilgileri ile giriş yapılarak E-imza aracılığı ile yapılacaktır.

· Başvurunun sistem üzerinden tamamlanıp onay verilmesi için son tarih 28 Şubat 2022 saat 17.30’dur. Başvurunun tamamlanması için gerekli imzaların elektronik ortamda (e-imza) tamamlanması gerekmektedir. Başvuruya ait tüm belgeler başvuru sistemine yüklenilecek olup, basılı kopya gönderilmesi gereken herhangi bir evrak bulunmamaktadır.

Başvuru aşamasında aşağıdaki görevlerde bulunan kişilerin E-imza almış olmaları gerekmektedir:

 

· Proje yürütücüsü

· Projenin Yürütüldüğü kurum / kuruluş üst düzey yetkilisi

· Uzman personel

· Katılımcı kurum / kuruluş üst düzey yetkilisi

 

· Diğer hak sahipleri

 

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı Çağrı Metni için tıklayın.

 

Başvuru formları için tıklayın.

 

18 yaşını doldurmamış katılımcılar için alınması gereken muvafakatname örneği için tıklayın.

 

Proje Başvuru Sistemi (PBS) ile ilgili bilgilendirme sunumu için tıklayın.

 

E-İmza Başvurusu için tıklayınız.

 

E-imza ile ilgili sorunlarınız için: eimza@tubitak.gov.tr

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2020/1 Çağrı Döneminde desteklenen Projelere ilişkin hususlar:

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 2020/1 Çağrı Dönemi kapsamında desteklenmesine karar verilen projelere ait genel bilgiler için tıklayınız.