4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

-A +A

Bilim ve Toplum Destekleme Programları Matematik Yılı Özel Çağrısı Başvuru süresi, gelen yoğun talepler üzerine sadece başvurusu onaylanan fakat e-imza süreci tamamlanamayan projeler için 05/10/2022 Çarşamba günü 23:59’a kadar uzatıldı.


Yeni proje başvurusu alınmayacaktır. Onaylanmamış projelerde onaylama ve e-imza işlemi yapılamayacaktır. Onaylanmış başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için e-imza sürecinin 05/10/2022 Çarşamba günü 23:59’a kadar tamamlanması gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

 

NEREYE VE NASIL BAŞVURULABİLİR?

Programa başvurular;

· http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresinden yapılacaktır.

· ARBİS bilgileri ile giriş yapılarak E-imza aracılığı ile yapılacaktır.

· Başvurular 22.08.2022 - 30.09.2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurunun tamamlanması için gerekli imzaların elektronik ortamda (e-imza) tamamlanması gerekmektedir. Başvuruya ait tüm belgeler başvuru sistemine yüklenilecek olup, basılı kopya gönderilmesi gereken herhangi bir evrak bulunmamaktadır.


Başvuru aşamasında aşağıdaki görevlerde bulunan kişilerin E-imza almış olmaları gerekmektedir:

· Proje yürütücüsü

· Projenin Yürütüldüğü kurum / kuruluş üst düzey yetkilisi

· Uzman personel

· Katılımcı kurum / kuruluş üst düzey yetkilisi

· Diğer hak sahipleri

 

Bilim ve Toplum Destekleme Programları Matematik Yılı Özel Çağrısı:
Çağrı Metni
Proje Önerisi Formu
Değerlendirme Süreci
Değerlendirme Kriterleri

 

- 18 yaşını doldurmamış katılımcılar için alınması gereken muvafakatname örneği için tıklayın.
- Proje Başvuru Sistemi (PBS) ile ilgili bilgilendirme sunumu için tıklayın.
- E-İmza Başvurusu için tıklayınız.
- E-imza ile ilgili sorunlarınız için: eimza@tubitak.gov.tr

------------------------------------------------------------------------------------------------------

4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI ÇAĞRISI SONUÇLANDI!

4004 programı; bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını amaçlamaktadır. Program kapsamındaki projelerde; katılımcıların bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı’nın 16. yılında çıkılmış olan 2022/1 çağrı dönemi kapsamında desteklenmesine karar verilen projelerin bilgilerine ulaşmak için tıklayın.

  • Desteklenmesine karar verilen projelerin sözleşme süreçleriyle ilgili bilgiler proje yürütücülerinin ARBİS’te yer alan e-posta adreslerine gönderilecektir.
  • Ön incelemede iade edilen proje başvurularının iade gerekçeleri proje yürütücülerinin ARBİS’te yer alan e-posta adreslerine gönderilecektir. İtiraz başvurularına ilişkin detaylı bilgiye iletilecek e-postada yer verilecektir.
  • Panel değerlendirmesinde ret edilen proje başvurularının panel raporları proje yürütücülerinin ARBİS’te yer alan e-posta adreslerine gönderilecektir. İtiraz başvurularına ilişkin detaylı bilgiye iletilecek e-postada yer verilecektir.

18 yaşını doldurmamış katılımcılar için alınması gereken muvafakatname örneği için tıklayın

E-imza ile ilgili sorunlarınız için tıklayın.

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı Çağrı Metni için tıklayın.