Başvuru Koşulları

-A +A
 1. Başvuru sahibinin en az önlisans öğrenimi görüyor/görmüş olması,
 2. Bildirinin sözlü/poster sunum için etkinliğe gönderilmiş veya kabul edilmiş olması ya da davetli konuşmacı olunması,
 3. Katılmak istenilen etkinliğin hakemli olması,
 4. Katılmak istenilen etkinliğin en az ikincisinin düzenleniyor olması,
 5. Etkinlik düzenleme kurulu üyelerinin yurt içinden en az 3 farklı üniversite/araştırma kuruluşu mensubu bilim insanından oluşması,
 6. Katılmak istenilen etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı güncel bir internet sitesinin olması,
 7. 2224-B programından ilgili yıl içinde yararlanılmamış olması,
 8. Başvuru sahibinin, programın başarı kriterlerindeki bilgilerinin ARBİS veri tabanında güncel olması,
 9. Çok yazarlı bildirilerde yazarlardan birinin başvuru yapması (Aynı bildiri için yazarlardan yalnızca birine destek verilir.)
 10. Etkinliğin kişisel etkinlik veya kurum içi etkinlik olmaması gerekmektedir.
 11. TÜBİTAK Başkanlığına bağlı birimlerde çalışanlar bu programdan yararlanamazlar.
 12. Yayınlanmış çalışmalar için bu program kapsamında destek verilmez.