Değerlendirme Yöntemi

-A +A
1. Ön İnceleme

Başvuru belgeleri programın başvuru koşulları doğrultusunda kontrol edilmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan başvurular inceleme sonucunda iade edilir. Değerlendirme yalnızca sisteme yüklenen belgeler üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle her bir belge; açık, anlaşılır ve belirlenen içerikte olacak şekilde sisteme yüklenmelidir. Elden, faks veya elektronik posta ile gönderilen belgeler değerlendirmeye tabi tutulmaz.

2. Değerlendirme

Ön inceleme aşamasını geçen başvurular aşağıdaki başarı kriterlerine göre değerlendirmeye tabi tutulur. Başarı kriterlerinden en az 2’sini sağlayan başvurular GYK tarafından görüşülerek Başkanlığa sunulur. Desteklenecek başvurular ve destek miktarları Başkanlık onayı ile kesinleşir.

3. Başarı Kriterleri

  1. Başvuru sahibi;
  • Önlisans/Lisans öğrencisi ise; genel ağırlıklı not ortalamasının 2.50/4.00 veya 65/100 puanın üzerinde olması,
  • Yüksek Lisans öğrencisi ise; Lisans mezuniyet ortalamasının 2.50/4.00 veya 65/100 puanın üzerinde olması,
  • Doktora öğrencisi ise; Yüksek Lisans mezuniyet ortalamasının 3.00/4.00 veya 76.66/100 puanın üzerinde olması,
  • Akademik personel ise; Web of Science veya Scopus veri tabanına göre yayın sayısı ≥ 5 veya atıf sayısı ≥ 25 veya h-index ≥ 4 olması,
  • Kamu/Özel Sektör/Diğer kurum çalışanı ise; Yüksek Lisans yapmış olması veya Ar-Ge/Tasarım merkezlerinde çalışıyor olması
  1. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 6 ay ARDEB/BİDEB/TEYDEB bursiyeri olması
  2. Web of Science veya Scopus veri tabanında taranan dergilerde yayımlanmış makalesinin bulunması
  3. TR Dizin kapsamında yer alan dergilerde yayımlanmış makalesinin bulunması
  4. 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ya da 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında desteklenmiş olması

(Güncelleme tarihi 22.12.2023)