Destek Miktarı ve Ödeme Şekli

-A +A

Yol, konaklama ve katılım ücreti toplam destek üst limiti 5.000 TL’dir. (10.07.2023 tarihinden önce desteklenen başvurular için destek üst limiti 2.000 TL olarak uygulanacaktır.)

Destek Kalemlerine göre üst limitler:

Konaklama ve katılım ücreti : Limiti aşmamak kaydıyla belgelenen tutar kadar

Yol gideri*: İl sınırları içerisinden katılanlara 350 gösterge, İki il arası gidiş dönüş toplam km başına 5 gösterge (En fazla 8000 gösterge)

Kişinin çalıştığı kurum/bulunduğu yer/ikametgahı ile katılacağı etkinliğin yapıldığı il arasındaki geliş-gidiş toplam mesafe için en fazla 8000 gösterge olmak üzere, kilometre başına en fazla "5" gösterge, ödeme tutarının hesaplanmasında kullanılacaktır.

2023 yılı yol ücreti olarak; 1600 kilometreyi aşmamak üzere (3469,47 TL), her kilometre için brüt 2,16 TL, il içinden katılanlara ise brüt 151,79 TL ödeme yapılacaktır.

* Yol gideri için, şehirlerarası ulaşım giderleri karşılanmakta olup şehir içi ulaşım giderleri karşılanmaz. Km hesabı için Karayolları İller Arası Mesafe Cetveli esas alınır.

Etkinliğin yapıldığı ilçenin/merkez ilçenin belediye sınırları içerisinden etkinliğe katılanlara sadece katılım ücreti ödenir.

Başvurulan etkinlik kapsamında başka bir kurum veya kuruluştan yol, konaklama ve etkinlik katılım ücreti için destek alınması durumunda bu destek, beyan edilen harcamaların toplamından düşülür. Kalan tutar TÜBİTAK tarafından ödenir. Ödenecek destek miktarı TÜBİTAK tarafından kişiye çıkan destek üst limitinden fazla ise sadece üst limit tutarı kadar ödeme yapılır.

Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği, taahhütname, etkinlik değerlendirme raporu, dizi pusulası, etkinlik katılım belgesi, bildirinin sözlü/poster sunum için kabul edildiğini gösteren belge, TÜBİTAK dışında başka bir kurum/kuruluştan destek alınıp alınmadığına ilişkin yazı ve harcama belgelerinin (seyahat, etkinlik katılım ücreti ve konaklama faturası) BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi’ne yüklenmesi ve ilgili belgelerin uygun bulunmasından sonra kişinin kendi adına açılmış banka hesabına aktarılır.