Destek Miktarı ve Ödeme Şekli

-A +A

Yol, konaklama ve katılım ücreti toplam destek üst limiti 2.000 TL’dir. (24.03.2022 tarihinden önce alınan başvurular için destek üst limiti 1.000 TL olarak uygulanacaktır)

Destek Kalemlerine göre üst limitler:

Konaklama ve katılım ücreti : Limiti aşmamak kaydıyla belgelenen tutar kadar

Yol gideri*: İl sınırları içerisinden katılanlara 350 gösterge, İki il arası gidiş dönüş toplam km başına 5 gösterge (En fazla 8000 gösterge)

Kişinin çalıştığı kurum/bulunduğu yer/ikametgahı ile katılacağı etkinliğin yapıldığı il arasındaki geliş-gidiş toplam mesafe için en fazla 8000 gösterge olmak üzere, kilometre başına en fazla "5" gösterge, ödeme tutarının hesaplanmasında kullanılacaktır.

2023 yılı yol ücreti olarak; 1600 kilometreyi aşmamak üzere (3469,47 TL), her kilometre için brüt 2,16 TL, il içinden katılanlara ise brüt 151,79 TL ödeme yapılacaktır.

* Yol gideri için, şehiriçi ulaşım da dahil olmak üzere başka bir ödeme yapılmaz. Km hesabı için Karayolları İller Arası Mesafe Cetveli esas alınır.

Etkinliğin yapıldığı ilçenin/merkez ilçenin belediye sınırları içerisinden etkinliğe katılanlara sadece katılım ücreti ödenir.

Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği, tüm harcama belgelerinin BİDEB’e gönderilmesinden sonra kişinin kendi adına açılmış banka hesabına ödenir.

Başvurulan etkinlik kapsamında başka bir kurum veya kuruluştan yol, konaklama ve etkinlik katılım ücreti için destek alınması durumunda bu destek, beyan edilen harcamaların toplamından düşülür. Kalan tutar TÜBİTAK tarafından ödenir. Ödenecek destek miktarı TÜBİTAK tarafından kişiye çıkan destek üst limitinden fazla ise sadece üst limit tutarı kadar ödeme yapılır.