1831 - Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Çağrısı

-A +A

Dünya Bankası desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yürütülen Türkiye Yeşil Sanayi Projesine, 450 milyon dolarlık finansman tahsis edilmiştir. Proje kapsamında, TÜBİTAK - TEYDEB 175 milyon dolarlık finansman ile proje süresince sanayinin yeşil dönüşümünü destekleyecektir. 6 yıl sürecek olan Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında TÜBİTAK tarafından farklı türde çağrılar açılacaktır. Bu çağrılardan biri de Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Çağrısı’dır.

Bu çağrı KOBİ’lerin Yeşil Dönüşüm mevzuatlarına uyum kapsamında gereklilikleri karşılamak üzere alacağı teknik yardım hizmetlerini kapsamaktadır. Yeşil teknolojiler konusunda güncel teknolojiler için firmaların teknoloji danışmanlığı, kapasite ya da durum analizi, mevcut problemlerin tespiti ve çözüm yaklaşımları ve yol haritası hazırlama gibi konularda uzman kuruluşlardan alacakları hizmetin %90’ı hibe destek olarak TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Destek süresi 6 ay olup, proje bütçesi üstü limiti 210.000 TL’dir.   

TÜBİTAK, KOBİ’lere yönelik bu hizmetin Çözüm Ortakları aracılığı ile verilmesini sağlayacaktır. KOBİ’lerin TÜBİTAK tarafından belirlenecek Çözüm Ortaklarından alacakları hizmetlere ilişkin maliyetler, Dünya Bankası kaynakları kullanılarak 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı altında açılacak bir çağrı ile desteklenecektir.

Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Çağrısı kapsamında hizmet vermek isteyen çözüm ortağı kuruluşlar için öncelikle niyet beyanı alınmaktadır. Bu kuruluşlar TÜBİTAK tarafından değerlendirildikten sonra, uygun bulunan kuruluşlar TÜBİTAK arasında sözleşme imzalanarak açılacak çağrı kapsamında hizmet sağlayıcı kuruluşlar olarak görev alabileceklerdir.

KOBİ'lere yeşil dönüşüm konusunda uzman desteği sağlayacak çözüm ortaklarına yönelik niyet beyanı duyurusu için tıklayınız

Çözüm Ortaklarına Yönelik Niyet Beyanı Formu için tıklayınız.

İletişim için: yesilsanayi.mentor@tubitak.gov.tr

1831 Bilgilendirme sunumu için tıklayınız