1004 Yeşil Dönüşüm Çağrısı Kapsamında Oluşturulacak Platformlara Erken Aşama Teknoloji Tabanlı Girişim Şirketleri Eklenebilecek

-A +A

1004-Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı kapsamında Erken Aşama Teknoloji Tabanlı Girişim Şirketlerinin platformlara dâhil edilmesi teşvik edilmektedir.

“Yüksek Teknoloji Platformları-Yeşil Dönüşüm Çağrısı” kapsamında oluşturulacak yüksek teknoloji platformuna en az iki Ar-Ge/Tasarım merkezi şartı dışında olmak kaydıyla erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketlerinin eklenmesi durumunda:

  • İlgili şirket 2.4 Milyon TL’ye kadar desteklenecektir. Bu destek çağrı üst limiti olan 150 Milyon TL dışında verilecektir.
  • Erken Aşama Teknoloji Tabanlı Girişim Şirketlerinin (özellikle 1512/1812 programları kapsamında destek almış olanlar) dâhil edildiği başvurular öncelikli olarak desteklenecektir.

Erken Aşama Teknoloji Tabanlı Girişim Şirketleri* Türkiye’de yerleşik ve aşağıda yer alan her iki koşulu da sağlayan KOBİ ölçeğindeki şirketlerdir:

a) Kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge ve yenilik projesi desteği almış ve bu projeyi başarı ile tamamlamış veya proje desteğinin devam ediyor olması

b) Kuruluş tarihi üzerinden en fazla 10 takvim yılı geçmiş olması

*Platformda yer alan araştırmacıların ya da bunların birinci derece akrabalarının yönetim organlarında ücretli ya da ücretsiz görev aldığı veya pay sahibi olduğu şirketler bu kapsamda değerlendirilmez.

 

29.03.2024 Destekler, Akademik, Ulusal Destek Programları, 1004