1002 - A Hızlı Destek Modülü

-A +A

Hızlı Destek Modülünün amacı, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde yürütülecek kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır.

PROJE SÜRESİ

Proje süresi en fazla 12 ay olabilir.

PROJE BÜTÇESİ

28 Temmuz 2023 tarihi itibariyle başvurusu onaylanmış olan proje önerilerinde, proje destek üst limiti (Burs dahil) yıllık 75.000 TL’dir. Bu modül kapsamında yürütücü, araştırmacı ve danışmanlara PTİ ödemesi yapılmamaktadır. Burslar ile ilgili üst sınırlar aşağıda verilmiştir.

Niteliği Ücret Karşılığı Çalışmıyor İse Ücretli Çalışıyor İse
Lisans Öğrencisi 4.000.-TL/ay ----------------
Yüksek Lisans Öğrencisi 13.500.-TL/ay 4.000.-TL/ay
Doktora Öğrencisi 20.000.-TL/ay 5.500.-TL/ay
Doktora Sonrası Araştırmacı 27.000.-TL/ay ----------------
 
Yukarıda yer alan güncel Burs Üst Limitleri 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle geçerlidir.