Değerlendirme Kriterleri

-A +A
  1. Adayın bilimsel/araştırma yetkinliği,
  2. Araştırma önerisinin bilimsel ve teknolojik değeri,
  3. Başvurunun, adayın kariyer gelişimine, ev sahibi kuruma ve Türkiye’ye katkısı
  4. Araştırmanın yapılabilirliği.