Sıkça Sorulan Sorular

1.    Yarışın kategorileri nelerdir?

Sabit Kanat ve Döner Kanat

2.    Yarışların kuralları nedir?

Etkinlik kurallarına buradan ulaşabilirsiniz.

3.    Bir liseden aynı dönemde kaç takım başvuru yapabilir?

Her liseden en fazla bir döner kanat ve bir sabit kanat başvurusu yapılabilir.

4.    Başvuru nasıl ve nereden yapılır?

Başvuru, http://ihaliseler.tubitak.gov.tr adresinde yayınlanan / yayınlanacak ilgili linke tıklanarak çevrimiçi yapılacaktır. Başvuruların gerçekleştirilmesi için Danışman Öğretmenin ARBİS (https://arbis.tubitak.gov.tr) kaydının olması gerekmektedir.

Başvurular Danışman Öğretmen tarafından başlatılır, bilgi girişi ardından verilen onayla e-imza süreci başlatılır.

Elektronik imzaların tamamlanması ve muvafakatnamelerin sisteme yüklenmesi halinde başvuru tamamlanacaktır.

E-mail ve posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Online başvuru sistemi son başvuru tarihi ve saatinden sonra otomatik olarak kapanacaktır.

Kurallar Kitapçığında belirtilen tarihlere göre e-imzaların tamamlanması ve ilgili belgelerin (muvafakatnamelerin) sisteme yüklenmesi takımların sorumluluğundadır.

5.    Muvafakatnameyi (varsa) nereye ve nasıl göndereceğim?

Yarışmaya başvuran tüm takımların üyelerine ait muvakafakatnameleri doldurtması gerekmektedir. Muvafakatname, yarışma internet sitesinden indirilerek doldurulup, gerekli imzalar atıldıktan sonra başvuru esnasında sisteme yüklenecek ve Danışamn Öğretmen tarafından muhafaza edilecektir.

6.    Eğitime katılım durumunu nereden öğreneceğim?

25 Mart 2020 tarihinde eğitime katılacak takım üyeleri, yarışmanın resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

7.    Başvuru sürecinden sonra rapor kapsamında neler yapmalıyım?

Başvuru sürecindenden sonra Tasarım Raporunun hazırlanarak gönderilecektir. İlan edilen Tasarım Raporu formatına uygun olarak raporlar Türkçe olarak hazırlanacaktır.

Tasarım Raporu word formatında  takım kaptanı tarafından sitemizde belirtilecek sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Mail ya da posta ile gönderilen raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8.    Başvuru formunda kişi bilgileri yanlış girilmiş, ne yapmalıyım?

Başvuru formunda girilen her türlü bilginin (takım üyesi, IBAN, takım adı vb.) düzeltilmesi için ihaliseler@tubitak.gov.tr adresine konu ile ilgili mail gönderiniz. 

9.    Bir takımda farklı okullarda eğitim gören öğrenciler takım üyesi, pilot olabilir mi?

Bir takım yalnızca bir okulun öğrencilerinden oluşmalıdır. Karma takımlara izin verilmemektedir. Yarış haftasında kayıtta takım üyeleri için öğrenci belgesi kontrolü yapılacaktır. Karma takım oluşturdukları tespit edilen takımlar diskalifiye edilecektir.

10.    Pilot ve takım kaptanı aynı kişi olabilir mi, ayrıca takım üyesi olarak bilgilerinin girilmesi gerekli midir?

Pilot ve takım kaptanı aynı kişi olabilir. Takımda pilot varsa üye girişinde belirtilecektir.

11.    Yarış haftası üniversite öğrencisi olan / mezun olan kişiler takımda yer alabilir mi?

Yarışma başvuru sürecinde lise ve dengi okullarda öğrenci olma şartı bulunmaktadır. Yarış haftası üyelerin mezun / üniversite öğrencisi olmaları sıkıntı oluşturmamaktadır.

12.    Yarışma Başvuru tarihinde öğrenciliğim devam etmekteydi ancak yarışma tarihinde mezun durumunda olacağım, başvurum geçersiz mi sayılır?

Başvuru son tarihine kadar öğrenci olmanız yeterlidir ancak bu tarihlerde öğrenci belgesi almanız ve yarışma kayıt esnasında ibraz etmeniz gerekmektedir.

13.    Hangi durumlarda İHA Geliştirme Desteği TÜBİTAK’a iade edilir?

 • Uçuş Videoları Gönderme son tarihine kadar takımın geri çekildiğini yazılı olarak bildirmesi
 • Takımların, İHA’nın uçuş videosunu ve Hava Aracının Fotoğraflarını belirtilen tarihe kadar göndermemeleri ve geri çekilindiğini yazılı olarak bildirmemeleri
 • Danışma ve Değerlendirme Kurulunun, İHA’nın uçuş videosunu yeterli bulmaması ve desteğin hava aracının imalat sürecinde kullanılmadığını değerlendirmesi ve/veya raporların oy çokluğu ile yetersiz görülmesi
 • Takımın etkinlik alanında kaydını yaptırmaması ve/veya yarışma alanında teknik kontrole girmemesi
 • Uçuş Videoları Gönderme son tarihinden sonra takımın geri çekildiğini yazılı olarak bildirmesi
 • Aynı veya farklı kategorilere başvuru yapan takımların raporlarında etik ihlali oluşması
 • Takımın ödül alması durumunda ödül töreninin gerçekleştirileceği şehirdeki programa katılım sağlamaması
 • Etik ihlali, teknik yetersizlik, sportmenlik dışı davranışlar nedeniyle Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından etkinlikten ihraç edilmesi

14.    Hangi durumlarda Katılım Desteği TÜBİTAK’a iade edilir?

 • Takımların yarışma alanında teknik kontrole girmemeleri
 • Etkinlik alanında takım kaydı yaptırılmaması
 • Takımın ödül alması durumunda ödül töreninin gerçekleştirileceği şehirdeki programa katılım sağlamaması

15.    Destek miktarları Danışman Öğretmenlerin banka hesaplarına mı aktarılacaktır?

Destek miktarları, Danışman Öğretmenlerin şahsi hesaplarına değil, başvuru gerçekleştiren kuruma ait resmi hesaplara aktarılır. Kurum tarafından takım adı belirtilerek banka hesabı açtırılır. Etkinlik hazırlık desteği ile verilecek ödüller de bu hesaba yatırılacaktır.

16.    Destek tutarlarını harcadığımıza dair TÜBİTAK’a fatura verilecek midir?

TÜBİTAK herhangi bir fatura talep etmeyecektir.

17.    Konaklama, ulaşım ve nakliyat konusunda TÜBİTAK destek sağlayacak mıdır?

TÜBİTAK takımların konaklama, ulaşım ve nakliyat işlemlerinden sorumlu değildir. Ancak takımlar TÜBİTAK’ın vermiş olduğu katılım desteğini konaklama ve yol masrafları için kullanabilir.

18.    Danışman Öğretmen vekil öğretmen olabilir mi?

Takımların Danışman Öğretmenlerinin bağlı oldukları okulun tam zamanlı çalışanı olması yeterlidir.

19.    Bir Danışman Öğretmen / Sorumlu Öğretmen birden fazla takıma danışmanlık yapabilir mi?

Bir Danışman Öğretmen / Sorumlu Öğretmen yalnızca bir takıma danışmanlık yapabilir.

20.    Danışman Öğretmen / Sorumlu Öğretmen bağlı bulunduğu okuldan farklı bir okulun takımına danışmanlık yapabilir mi?

Danışman Öğretmen / Sorumlu Öğretmen yalnızca bağlı bulunduğu okulun takımına danışmanlık yapabilir.