2232 - A Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı

-A +A

2232-A Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı 24.01.2024 tarihinde başvuruya açılmıştır. Başvurular 30.04.2024’e kadar açık olacaktır.
Başvurmak için tıklayınız.

 

 

Program kapsamında ülkemiz açısından stratejik öneme sahip araştırma alanlarında yürütülecek projelere katkı sağlamak üzere, alanlarında yaptıkları üst seviye bilimsel ve/veya teknolojik çalışmalar ile temayüz etmiş ve yurt dışında çalışma deneyimi olan başta Türk bilim insanları olmak üzere başarılı araştırmacıların yurtdışından Türkiye’ye gelmelerini teşvik etmek ve çalışmalarını Türkiye’nin önde gelen devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında, 6550 kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarında, kamu araştırma enstitülerinde, Ar-Ge veya tasarım merkezine sahip özel sektör kuruluşlarında veya teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinde sürdürebilmeleri için destek verilir.

Bu program ile

  1. Yürütücüye yönelik burs,
  2. Yürütücünün varsa eş veya çocuğu için aile yaşam gideri bursu,
  3. Araştırma başlangıç paketi ödeneği,
  4. Araştırma projesi desteği
  5. Araştırma ekibinin oluşturulması desteği, (Türkiye’de yürüteceği araştırma için araştırma ekibinde yer vereceği lisansüstü öğrenciler ve doktora sonrası araştırmacıdan oluşan toplamda en fazla beş bursiyerin burs giderleri) *
  6. Araştırma projesinde yer alacak araştırmacılara verilecek PTİ,
  7. Ev sahibi kurum/kuruluşa Kurum Hissesi,
  8. Yürütücü ile eş ve çocukları için sağlık sigortası desteği
  9. Yürütücü ile eş ve çocukları için yol desteği,
  10. Mentorluk desteği,

sağlanır.

*Proje ekibinde yer alacak bursiyerlerin en fazla ikisi yüksek lisans öğrencisi, biri ise doktora sonrası araştırmacı olabilir.

Destek süresi proje için en az 24 ay, en fazla 36 aydır.

 

2232-A Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı Destek Üst Limitleri

Destek Kalemi

Destek Miktarı (TL)

Destek Kalemi

Aylık (TL)

Araştırma Başlangıç Paketi Ödeneği Deneyimli Araştırmacı için

4.700.000 ₺

Proje Yürütücüsüne Yönelik Burs Deneyimli Araştırmacı

130.000 ₺

Araştırma Desteği (PTİ ve Kurum Hissesi/Genel Gider hariç)

En fazla 1.650.000 ₺

Proje Yürütücüsünün Varsa Eş veya Çocuğu İçin Aile Yaşam Gideri Bursu

10.000 ₺

Proje Yürütücüsü İle Eş ve Çocukları İçin Yol Desteği

Seyahat Bilet Tutarı (Geliş için)

Araştırmacı Ekibinin Oluşturulması Desteği (Araştırma Ekibinde Yer Vereceği Lisansüstü Öğrencisinin Burs Giderleri Öğrenci Başına)

Yüksek Lisans tam / kısmi burs (13.500₺/4.000₺)

Doktora tam/kısmi burs(20.000₺/5.500₺)

Doktora Sonrası Araştırmacı tam burs (27.000 ₺)

 

Ev Sahibi Kurum/Kuruluşa Kurum Hissesi/Genel Gider Ödeneği

18.000 ₺

Projede Yer Alacak Araştırmacılara Verilecek PTİ

2.500 ₺

Proje Yürütücüsü İle Eş ve Çocukları İçin Sağlık Sigortası Desteği Kişi başı

370 ₺

 

2232-A Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı özet sunumu için tıklayınız.

2232-A Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı 2024 yılı Çağrı Duyurusu için görsele tıklayınız.

                                

Başvuru Formları:

Destek kazanan araştırmacılar için desteğin başlatılmasına ve yürütülmesine yönelik rehber için tıklayınız.