2209-B - Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı

-A +A

DUYURU: TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 2209-B - Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı 2021 yılı 1. dönem başvuru tarihleri uzatıldı. 4 Haziran 2021 olan son başvuru tarihi 7 Haziran 2021 (17.30) olarak güncellenmiştir.

 

DUYURU:TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı 2021 yılı 1. dönem çağrısı, programda yapılan güncellemelerle birlikte 14 Nisan 2021 tarihinde başvuruya açılacaktır. Başvuruda Proje Önerisi ve Sanayi Onay Yazısı'nın yüklenmesi zorunludur. Bölüm Onay Yazısı, Transcript, Taahhütname ve gerekli olması halinde Etik Kurul İzni belgelerinin başvuru aşamasında yüklenmeleri zorunlu tutulmamıştır. Bu belgeler değerlendirme süreci sonrası yürütücü öğrencilerden ayrıca talep edilecektir.

Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini; projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmektir.

DUYURU: Program kapsamında yapılan değişiklik ile Özel Sektör Kuruluşu 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge veya tasarım merkezi belgesi almış Ar-Ge birimlerine sahip Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri veya teknoparklar bünyesindeki yerleşik sermaye şirketleri veya 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren sanayi kuruluşları olması gerekmektedir. 

Ar-Ge merkezleri listesine ulaşmak için tıklayınız.

Tasarım merkezleri listesine ulaşmak için tıklayınız.

2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği 2021 Yılı Çağrı Duyurusu için aşağıdaki görsele tıklayınız.