2250 - Lisansüstü Bursları Performans Programı

-A +A

Önemli Duyuru: Başvuru sırasında belge istenmemektedir. Burs ödemelerinin yapılabilmesi için, başvuru sahibi ve proje yürütücüsü tarafından imzalanan Taahhütname’nin (başvuru onaylandıktan sonra sistem tarafından oluşturulan belge) başvuru kapanış tarihinden sonra açılacak BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi’ne 5 gün içinde bursiyer tarafından yüklenmesi (çevrim içi) gerekir. Islak imzalı taahhütname, BİDEB tarafından talep edilmesi halinde sunulmak üzere proje yürütücüsü tarafından muhafaza edilir. Islak imzalı Taahhütname’nin posta yoluyla BİDEB’e ulaştırılmasına gerek yoktur.

Duyuru: 2250-Lisansüstü Bursları Performans Programı 2022 yılı 1. dönemi başvuruları 1 Ağustos - 19 Ağustos 2022 tarihleri arasında BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (https://ebideb.tubitak.gov.tr) adresinden yapılacaktır. Başvuruda yararlanmak üzere video ve sık sorulan sorular dosyaları hazırlanmıştır. 

Sık sorulan sorular için tıklayınız. (İçerik güncellenmiştir.)

2250 programı başvuru sistemi kılavuzu için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

2250-Lisansüstü Bursları Performans programının amacı, bursiyerlerin araştırma yapmaya teşvik edilmesi, proje aidiyetlerinin sağlanması, performans ve motivasyonlarının artırılması ve araştırma ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla TÜBİTAK destekli projelerde bursiyer olarak yer alan doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılara performansa dayalı burs desteği sağlanmasıdır.

Bu program kapsamında TÜBİTAK destekli projelerde bursiyer olarak yer alan doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılar performans göstergeleri doğrultusunda proje yürütücüsü (2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programında proje danışmanı) tarafından hesaplanan performans puanına göre aylık burs alabilir.

Çağrı duyurusu için aşağıdaki görsele tıklayınız.

2250 kapak