2250 - Lisansüstü Bursları Performans Programı

-A +A

Önemli Duyuru: Ağustos 2022 - Ocak 2023 burs dönemini kapsayacak 2250-Lisansüstü Bursları Performans Programı 2023 yılı 1. dönemi başvuruları alınmaya başlanmıştır. Son başvuru tarihi 13  Mart 2023 (saat 17:30) olarak güncellenmiştir. Başvurular BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (https://ebideb.tubitak.gov.tr) üzerinden alınmaktadır. Başvuruda yararlanmak üzere "Sık Sorulan Sorular" ve "Başvuru Kılavuzu" hazırlanmıştır. Başvuru yapmadan önce çağrı duyurusunu, Sık Sorulan Sorular ve Başvuru Kılavuzu dosyalarını mutlaka okuyunuz.

 

Sık Sorulan Sorular için tıklayınız.

 

Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.

 

 

Duyuru: Başvuru onaylandıktan sonra sistem tarafından oluşturulan yükümlülüklere uyulacağına ilişkin belge, başvuru sahibi ve proje yürütücüsü (2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programında proje danışmanı) tarafından imzalanıp BİDEB tarafından talep edilmesi halinde sunulmak üzere proje yürütücüsü (2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programında proje danışmanı) tarafından muhafaza edilecektir. Başvuru sırasında ya da sonrasında TÜBİTAK tarafından belge istenmemektedir. Başvurunun bursiyer ve proje yürütücüsü tarafından BİDEB Başvuru ve İzleme Sisteminde onaylanması yeterlidir.

Duyuru: 2023 yılı 1. döneminde doktora öğrencileri Ağustos - Aralık 2022 ayları için 2.650 TL/Ay'a kadar, Ocak 2023 ayı için 3.505 TL/Ay'a kadar; doktora sonrası araştırmacılar ise 2023 yılı 1. döneminde Ağustos - Aralık 2022 ayları için 3.300 TL/Ay'a kadar, Ocak 2023 ayı için 4.365 TL/Ay'a kadar performans bursu alabileceklerdir.

Ağustos 2022 - Ocak 2023 burs dönemini kapsayacak 2250-Lisansüstü Bursları Performans Programı başvuruları 6 Şubat - 13  Mart 2023 tarihleri arasında BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (https://ebideb.tubitak.gov.tr) üzerinden alınacaktır. 

2250-Lisansüstü Bursları Performans Programı kapsamında, bursiyerlerin araştırma yapmaya teşvik edilmesi, proje aidiyetlerinin sağlanması, performans ve motivasyonlarının artırılması ve araştırma ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla TÜBİTAK destekli projelerde bursiyer olarak yer alan doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılara performansa dayalı burs desteği sağlanmaktadır.

Bu program kapsamında TÜBİTAK destekli projelerde bursiyer olarak yer alan doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılar performans göstergeleri doğrultusunda proje yürütücüsü (2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programında proje danışmanı) tarafından hesaplanan performans puanına göre aylık burs alabilir. Burs ödemeleri altı aylık dönemler halinde toplu olarak ödenmektedir.

Çağrı duyurusu için aşağıdaki görsele tıklayınız.

2250 kapak