4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı

-A +A

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı ile, 5-12. sınıf ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik edilerek, soru ve sorunlara çözüm bulma yoluyla bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasına katkı sağlanması; farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her öğrenciye proje hazırlama fırsatının sunulması; bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin öğrencilere kazandırılması; öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak takım çalışması içerisinde proje hazırlama konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanması amaçlanmaktadır.

DUYURU

ÖNEMLİ!  COVID 19 tedbirleri kapsamında 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı bünyesinde yapılacak bilim fuarları Yürütücünün talebi ile 11 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenebilecektir.

Fuar tarihlerinizi bilimiz.tubitak.gov.tr sistemi üzerinden giriş yaparak güncelleyebilirsiniz. Fuar tarihi güncelleme işlemi 9 Kasım 2020 tarihinde sona erecektir.

COVID 19 tedbirleri kapsamında; gerçekleştireceğiniz bilim fuarı projenizdeki etkinlikler kapsamında aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz gerekmektedir.

i. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından COVID-19 kapsamında hazırlanmış olan güncel Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde yer alan önlemlere uyulması,
ii. İlinizde bulunan İl Hıfzıssıhha Kurulu ve İl Pandemi Kurulu’nun COVID-19 kapsamında almış olduğu kararlara uyulması,
iii. İlinizde bulunan İl Hıfzıssıhha Kurulu ve İl Pandemi Kurulu ile irtibat halinde olunması, bu kurumlara gerekli bilgilendirmenin yapılması.

 

ÖNEMLİ! Sözleşmelerin E-İmza İle İmzalanması, 27 Temmuz - 14 Eylül 2020 saat 17.30 arasında yapılabilir. Belirtilen tarih aralığında imzaları tamamlanmayan sözleşmeler, geçerli sayılmaz ve projeler desteklenmez. Sözleşme tarihleri öncesi Yürütücü,Okul Müdürü ve İl/İlçe MEM'nün geçerli (süresi dolmamış) E-İmzaya sahip olmaları önem arz etmektedir. E-imza başvurusu, "Yardım" başlığından yapılabilir. 

4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Elektronik İmza Süreci Yardım Dokümanı için tıklayınız

Yürütücü Değişiklikleri, 27 Temmuz 2020 saat 17.30’a kadar yapılabilir. Mücbir sebepler dışında bu tarihten sonra yürütücü değişikliği yapılamaz. Talep dilekçesi eksiksiz doldurup imzalandıktan sonra taratılıp mail eki ile birlikte bt4006@tubitak.gov.tr adresine gönderilmesi gerekir. Matbu dilekçe gönderilmez. Yürütücü değişikliği talep dilekçesi için tıklayınız.

 

4006-TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde ülkemizin emin adımlarla ilerlediği bilim ve teknoloji yolculuğunda geleceğimizin teminatı gençlerimizin bilimsel proje hazırlama ve sunma deneyimi elde ettikleri bilim fuarları projelerinin değerlendirme süreci tamamlandı.

Bu yıl ilk kez uygulamaya geçirilen 30 farklı tematik alandan* 12.832 okulumuzun sunmuş olduğu 240.852 alt proje, alanında uzman akademisyenlerimiz ve eğitimcilerimiz tarafından değerlendirildi. Değerlendirme neticesinde 81 ilimizde yer alan 6.511 okulumuzdan yüzbinlerce ortaokul ve lise öğrencimizin hazırlamış olduğu 124.401 alt proje destek almaya hak kazandı.

Genç bilim insanlarımızı tebrik ediyor, hem bugün hem gelecekte ülkemize ve tüm insanlığa bilimsel projeleriyle büyük katkılar sağlamalarını temenni ediyoruz.

Bir kez daha başvuru sürecinde emek veren tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Desteklenen Projelerin Listesi

Fuarlar 31 Aralık 2020 tarihine kadar gerçekleştirilecektir. Sözleşmelerin elektronik ortamda e-imza ile imzalanması, fuar tarihi değişiklikleri için önümüzdeki günlerde bilgilendirme yapılacaktır, lütfen duyurularımızı takip ediniz. Sözleşmelerin elektronik ortamda e-imza ile imzalanma aşamasından önce projeleri destek almaya hak kazanan yürütücülerin e-imzalarını temin etmiş olmaları önem arz etmektedir.

Projesi kabul edilmeyen başvuru sahiplerine ret gerekçelerinin bildirilmesi konusunda önümüzdeki günlerde bilgilendirme yapılacaktır, lütfen duyurularımızı takip ediniz.

4006 ogramı ile ilgili ayrıntılı bilgi için http://bilimiz.tubitak.gov.tr ve 
http://tubitak.gov.tr/4006  sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

TÜBİTAK

 

*Tematik Alt Proje Alanları

Akıllı Ulaşım Sistemleri

Finansal Okuryazarlık

Nesnelerin İnterneti

Algoritma / Mantıksal Tasarım

Giyilebilir Teknolojiler

Robotik ve Kodlama

Bilim Tarihi

Göç ve Uyum

Sağlıklı Beslenme

Biyoçeşitlilik

Görsel ve İşitsel Sanatlar

Sağlık Teknolojileri

Biyotaklit

Havacılık ve Uzay

STEAM

Büyük Veri

İnsan Hakları ve Demokrasi

Su Okuryazarlığı

Değerler Eğitimi

Kültürel Miras

Sürdürülebilir Kalkınma

Dijital Dönüşüm

Malzeme ve Nanoteknoloji

Tarım Teknolojileri ve Seracılık

Doğal Afetler ve Afet Yönetimi

Medya Okuryazarlığı

Yapay Zeka

Ekolojik Denge

Milli Teknoloji Hamlesi

Yenilenebilir Teknoloji

 

• 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Çağrı Metni (27.11.2019)

• 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Kılavuzu

• 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Bilgilendirme Sunumu