4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı

-A +A

9. BİLİM FUARLARI FUAR SONUÇ SİSTEMİ AÇILDI!

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı 9. Bilim Fuarları (2020-2021 çağrısı) kapsamında 7 Şubat – 17 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek olan bilim fuarları için “Fuar Sonuç Sistemi” açılmıştır. Bilim fuarlarını gerçekleştiren yürütücülerimiz bilimiz.tubitak.gov.tr adresinden giriş yaparak fuar sonuç bilgilerini tamamlayabilirler.

 

 

4006-TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

 

2020-2021 Çağrı Dönemi 9. Bilim Fuarları başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı.

43 farklı tematik alandan* 10.187 okulumuzun sunmuş olduğu 180.969 alt proje, alanında uzman akademisyenlerimiz ve eğitimcilerimiz tarafından değerlendirildi. Değerlendirme neticesinde 81 ilimizde yer alan 5.339 okulumuzdan yüzbinlerce ortaokul ve lise öğrencimizin hazırlamış olduğu 96.776 alt proje destek almaya hak kazandı.

 

Genç bilim insanlarımızı tebrik ediyor, hem bugün hem gelecekte ülkemize ve tüm insanlığa bilimsel projeleriyle büyük katkılar sağlamalarını temenni ediyoruz.

Bir kez daha başvuru sürecinde emek veren tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.

 

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Desteklenen Projelerin Listesi için tıklayınız 

 

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde mevcut bilim fuarı projeleri 2021-2022 güz döneminde devam edeceğinden yeni fuarlar Şubat – Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Sözleşmelerin elektronik ortamda e-imza ile imzalanması ve fuar tarihi değişiklikleri hakkında önümüzdeki günlerde bilgilendirme yapılacaktır, lütfen duyurularımızı takip ediniz.

 

Sözleşmelerin elektronik ortamda e-imza ile imzalanma aşamasından önce projeleri destek almaya hak kazanan yürütücülerin e-imzalarını temin etmiş olmaları önem arz etmektedir.

 

Projesi kabul edilmeyen başvuru sahibi yürütücülere ret gerekçelerinin bildirilmesi konusunda önümüzdeki günlerde bilgilendirme yapılacaktır, lütfen duyurularımızı takip ediniz.

 

Tematik Alt Proje Alanları*

Aile İçi İletişim

Ekolojik Denge

Nesnelerin İnterneti

Akıllı Ulaşım Sistemleri

Finansal Okuryazarlık


Okul Dışı Öğrenme Ortamları

Algoritma/Mantıksal Tasarım

Genetik ve Biyoteknoloji

Robotik ve Kodlama

Artırılmış, Sanal ve Karma Gerçeklik

Gıda ve Gıda Arzı Güvenliği

Sağlıklı Yaşam ve Beslenme

 


Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele

Giyilebilir Teknolojiler

Sağlık ve Biyomedikal Cihaz Teknolojileri


Bilim İletişimi

Göç ve Uyum

Siber Güvenlik

Bilim Tarihi ve Felsefesi

Görsel ve İşitsel Sanatlar

STEAM

Biyoçeşitlilik

Görüntü, Ses ve Yazı Tanıma ve İşleme Teknolojileri

Su Okuryazarlığı

Biyotaklit

Halk Sağlığı ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Sürdürülebilir Kalkınma

 

Büyük Veri ve Veri Madenciliği

Havacılık ve Uzay

Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri

Değerler Eğitimi

 

İnsan Hakları ve Demokrasi

Uzaktan Eğitim

Dijital Dönüşüm

Kültürel Miras

Yapay Zekâ

Dil ve Edebiyat

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji

Yenilenebilir Enerji

Doğal Afetler ve Afet Yönetimi

Medya Okuryazarlığı

 

Doğal Miras ve Doğal Kaynaklar

Milli Teknoloji Hamlesi

 

 

YÜRÜTÜCÜ DEĞİŞİKLİKLERİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

2019-2020 çağrı dönemine ait, sözleşme süreci tamamlanan projelerde (8. Bilim Fuarları) yürütücü değişikliğinin yapılabilmesi için öncelikle mücbir bir sebep olması gerekmektedir. Ayrıca yürütücü değişikliği talep dilekçesi, taahhütnamenin eksiksiz olarak doldurulup ıslak imza ile imzalanması ve proje destek miktarının TÜBİTAK hesabına yatırıldığına dair dekontun bt4006@tubitak.gov.tr adresine (dilekçe, taahhütname ve dekont) e-posta eki ile gönderilmesi gerekmektedir.

2020-2021 çağrı dönemine ait (9. Bilim Fuarları) projelerde ise yürütücü değişikliği yapılabilmesi için öncelikle mücbir bir sebep olması gerekmektedir. Ayrıca yürütücü değişikliği talep dilekçesinin eksiksiz olarak doldurulup ıslak imza ile imzalandıktan sonra bt4006@tubitak.gov.tr adresine e-posta eki ile gönderilmesi gerekmektedir.

  • Yürütücü değişikliği için, yeni yürütücünün TÜBİTAK ARBİS'e kaydının olması gerekmektedir.
  • Yürütücü değişikliği talep dilekçesi için tıklayınız.
  • Yürütücü değişikliği taahhütnamesi için tıklayınız.
  • TÜBİTAK hesap numarası için tıklayınız.

4006 PROGRAMI DOKÜMANLARI

  • 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Çağrı Metni için tıklayınız.
  • Bilim Fuarında görev alacak öğrenci velilerinden alınması gereken muvafakatname örneği için tıklayınız.
  • 4006 Bilim Fuarları Kılavuzu için tıklayınız.
  • 4006 Programı bilgilendirme sunumu için tıklayınız.