4007 - Bilim Şenlikleri Destekleme Programı

-A +A

Ortaya çıkan sistemsel yoğunluk nedeniyle bilim toplum destek programlarına başvurular (11/01/2021) saat 23.59'a kadar kabul edilecektir.

4007 - Bilim Şenlikleri Destekleme Programı; bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve bilim - teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılmasını amaçlamaktadır.

4007 destek programına başvuru yapabilmek için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir:

Proje Yürütücüsü Olma Koşulları:

  • Türkiye’de ikamet eden T.C. vatandaşı olmak
  • Lisans ve üzeri eğitim derecesine sahip olmak,
  • Kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler, kamunun veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezlerinde tam zamanlı ve kadrolu olmak, (Kadrosu MEB’e bağlı kurum/kuruluşlarda olan öğretmenler, ancak İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına yürütücü olarak görevlendirilebilir.)

Projenin Yürütüldüğü Kurum/Kuruluş Olma Koşulları:

  • Projenin yürütüldüğü kurum/kuruluş, proje yürütücüsünün fiilen görev yaptığı Kamu kurum/kuruluşu, üniversite, belediye, kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleridir.
  • 4007destek programına anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, BİLSEM, Halk Eğitim Merkezi adına başvuru yapılamaz.
  • MEB’e bağlı okullar, işbirliği protokolü çerçevesinde katılımcı kuruluş ve/veya katılımcı olarak yer alabilirler. MEB’e bağlı okullarda tam zamanlı kadrolu öğretmenler sadece İl/İlçe MEM adına başvuruda bulunabilir.

NEREYE VE NASIL BAŞVURULABİLİR?

Programa başvurular;

Başvurunun sistem üzerinden tamamlanıp onay verilmesi için son tarih 28 Aralık 2020 saat 17.30’dur. Başvurunun tamamlanması için gerekli imzaların elektronik ortamda (e-imza) tamamlanması gerekmektedir. Başvuruya ait tüm belgeler başvuru sistemine yüklenilecek olup, basılı kopya gönderilmesi gereken herhangi bir evrak bulunmamaktadır.

Başvuru aşamasında aşağıdaki görevlerde bulunan kişilerin E-imza almış olmaları gerekmektedir:

  • Proje yürütücüsü
  • Projenin yürütüldüğü kurum / kuruluş üst düzey yetkilisi

4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı Çağrı Metni için tıklayın.
Başvuru formları için tıklayın.
Proje Hazırlama Kılavuzu için tıklayın.
Proje Başvuru Sistemi (PBS) ile ilgili bilgilendirme sunumu için tıklayın.
E-imza ile ilgili sorunlarınızı bildirmek için tıklayın.

---------------------------------------------------------------------------------------

2019/1 Çağrı Döneminde desteklenen Projelere ilişkin hususlar:

Projelerin etkinlik dönemi, COVID-19 salgını kapsamında alınan önlemler çerçevesinde
1 Ağustos 2020 - 30 Haziran 2021 olarak güncellenmiştir.

4007 Bilim Şenlikleri 2019/1 Çağrı Dönemi kapsamında desteklenmesine karar verilen projelere ait genel bilgiler için tıklayınız.